درس بیست و هفتم فارسی - سوال های کوتاه در زمان گذشته ساده

  • اشتراک گذاری
درس بیست و هفتم فارسی - سوال های کوتاه در زمان گذشته ساده

درس بیست و هفتم فارسی - سوال های کوتاه در زمان گذشته ساده

۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
2841

سلام، خوش آمدید!

امیدوارم از دروس لذت ببرید. مشکلی با درس 26 نداشتید؟

امروز تمرینات بیشتری برای تسلط بر تبدیل یک جمله به سوال خواهیم داشت. همانطور که متوجه شده اید، موضوعی که اهمیت دارد نحوه تلفظ جمله و یا به بیان ساده تر قرائت فعل است. قبل از شروع، بیایید یک کوییز کوتاه را انجام دهیم. موافقید؟ خوب است!

 کوییز

1. معادل فارسی کلمات زیر را بگویید.

window – to go – to see – glass – to clean – woman – lady – Mr. – to buy – welcome – good bye (bye bye) –

2. اعداد زیر را به فارسی برگردانید.

Zero – 10000 – 14000 – 99 – 111 – 888 – 150000 – 500000 – 1659236 – 97 – 469

3. جملات زیر را به فارسی برگردانید.

a – Her younger brother flew four kites yesterday evening.
B – Tom’s friend didn’t clean his room tonight.
C – Mr. Jones visited 12 countries two years ago.
D – Mrs. Green received four white boxes this morning.
E – They didn’t find their white dog any more.
F – Our classmate bought 5 orange belts the day before yesterday.
G – They didn’t have that black and white TV last year.
H – Three black cats caught two white mice 15 hours ago.

بسیار خوب، امیدوارم مشکلی نداشته باشید.

حال به مطالب امروز می پردازیم.

قبلا معادل این جمله را یاد گرفته ایم.

They went

دوباره آن را بیان کنید. خواهیم گفت: /a:nha: ræftænd/

شکل منفی آن چگونه است؟ ساده است، اینطور نیست؟  /a:nha: næræftænd/

شکل سوالی؟  /a:ya: a:nha: ræftænd/

هملنطور که ملاحظه می کنید در جمله بالا معادل است با این کلمه: /ræftænd/

نتیجه: در جملات کوتاه مانند این مورد، به جای گفتن تمام جمله، تنها می توان فعل را با لحن سوالی به کار برد. آیا توضیحات مفهوم است؟

حال بیایید مثال های بیشتری را بررسی کنیم.

Did they write?  /a:ya: a:nha: neveshtænd/? =  /neveshtænd/?

Did he write?  /a:ya: u: nevesht/? =  /nevesht/?

Did you write?  /a:ya: to neveshti/? =  /neveshti/?

حال شما موارد زیر را تمرین کنید.

Did you buy?  /khæridi/?

Did she buy?  /khærid/?

Did they buy?  /khæridænd/?

Did you see?  /didi/?

Did he see?  /did/?

Did they see?  /didænd/?

Did you clean?  /tæmiz kærdi/?

Did she clean?  /tæmiz kærd/?

Did they clean?  /tæmiz kærdænd/?

اطمینان دارم که خواهید توانست.

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (1)

ellen

What a relief! A really easy lesson with all known words.

ممکن است دوست داشته باشيد

درس چهل و هفتم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید
درس چهل و هفتم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس چهل و نهم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش دوم
درس چهل و نهم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش دوم

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از هرچیز اج ...

درس پنجاه و نهم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده
درس پنجاه و نهم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: