درس بیست و هشتم فارسی - زمان ماضی نقلی

  • اشتراک گذاری
درس بیست و هشتم فارسی - زمان ماضی نقلی

درس بیست و هشتم فارسی - زمان ماضی نقلی

۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
3108

سلام، خوش آمدید!

سلام به همگی، حالتان چطور است؟

قبل از شروع، بیایید سوالات کوییز را بررسی کنیم.

کوییز

1. معادل فارسی کلمات زیر را بگویید.

to stop – mechanic – wall – new – old – school – street – at/in –

2. اعداد زیر را به فارسی برگردانید.

5 – 45 – 145 – 1145 – 10145 – 100145 – 1145145 – 10145145 –

3. جملات زیر را به فارسی برگردانید.

A – The teacher didn’t beat him today.
B – He pushed me.
C – That student broke the table this morning.
D – She didn’t talk to her friend yesterday.
E – My friend was absent yesterday.

بسیار خوب. حال مطالب را آغاز می کنیم.

فکر می کنم آشنایی حدودی با زمان گذشته ساده پیدا کرده ایم. امروز می خواهیم زمان دیگری را یاد بگیریم که خوشبختانه بسیار ساده است. زمان حال کامل (ماضی نقلی). من قصد ندارم فعلا زمان حال ساده را بررسی کنم، چرا که معتقدم برای یادگیری این زمان بدون قاعده هنوز زود است. ابتدا بیایید کمی تسلط بیشتری پیدا کنیم و موارد اولیه را یاد بگیریم. امیدوارم موافق باشید.

به این جمله کوتاه دقت کنید:

I saw him

از قبل می دانیم که معادل آن خواهد شد:  /mæn u: ra: didæm/ درست است؟ بسیار خوب.

امروز جمله زیر را تمرین می کنیم:

I have seen him

نترسید! ما تمام "غیرممکن" ها را "ممکن" می کنیم.

بیایید مجددا این جمله را بررسی کنیم:

 به فعل جمله دقت کنید:  

به یاد دارید چگونه فعل گذشته ساده را می ساختیم؟ خوب است.

فعل  /didæn/ معادل to see است.  /nu:n/ را از انتهای مصدر حذف کردیم تا فعل گذشته ساده بدست آید. فعل  /did/ که فعلی در زمان گذشته ساده است بدست آمد. سپس گفتیم:

 /didæm/ =I saw

 /didi/ = you saw

 /did/ = he/she saw

/didim/ = we saw

 /didid/ = you saw

 /didænd/ = they saw

همانطور که به خاطر دارید، به انتهای فعل ها

  /æm/، 

/:i/ ،

/id/ ،

 /ænd/ اضافه کردیم. به یاد می آورید؟ عالی است!

در اینجا برای زمان حال کامل روش کار کمی متفاوت است. بدین ترتیب:

ابتدا  را از آخر مصدر حذف کنید. در نتیجه یک فعل در زمان گذشته ساده مانند  /did/ خواهیم داشت. 

سپس، به این فعل  /he/ اضافه کنید. خواهیم داشت:  /dideh/

پس از آن،  /æm/ را به فعل جدید اضافه کنید. خواهیم داشت:  /dideh æm/

که معادل است با I have seen

بصورت خلاصه،

 /did/ +  /he/ +  /æm/ =  /dideh æm/ = I have seen

هنوز ترس دارید؟ امیدوارم اینطور نباشد! ملاحظه می کنید که بسیار ساده است. بیایید ادامه دهیم.

 /did/ +  /he/ +  /i:/ =  /dideh i:/ = You have seen

 /did/ +  /he/ +  /æst/ =  /dideh æst/ = he/she has seen

 /did/ +  /he/ +  /im/ =  /dideh im/ = We have seen

 /did/ +  /he/ +  /id/ =  /dideh id/ = You have seen

 /did/ +  /he/ +  /ænd/ =  /dideh ænd/ = They have seen

آیا مطالب دشوار بود؟ البته که خیر! به سادگی 1، 2، 3 و یا بهتر است بگویم به سادگی نوشیدن آب است! (اصطلاح فارسی)

حال موارد را با فعل to go  که معادل است با /ræftæn/ تمرین می کنیم.

حرف  را حذف کنید و خواهیم داشت: /ræft/

به آن  /he/ اضافه کنید که در نتیجه فعل /ræfteh/ به دست می آید.

پس از اضافه کردن پسوند های قبلی به انتهای آن خواهیم داشت:

I have gone =  /ræfteh æm/.

You have gone =  /ræfteh i:/.

He/she has gone =  /ræfteh æst/.

We have gone =  /ræfteh im/.

You have gone =  /ræfteh id/.

They have gone =  /ræfteh ænd/.

ساده است، اینطور نیست؟

حال این فعل را بررسی کنید:  /neveshtæn/ معادل است با to write

I have written =  /neveshteh æm/.

You have written =  /neveshteh i:/.

He/she has written =  /neveshteh æst/.

We have written =  /neveshteh im/.

You have written =  /neveshteh id/.

They have written =  /neveshteh ænd/.

و مورد آخر : to paint که معادل است با /ræng kærdæn/

I have painted =  /ræng kærdeh æm/.

You have painted =  /ræng kærdeh i:/.

He/she has painted =  /ræng kærdeh æst/.

We have painted =  /ræng kærdeh im/.

You have painted =  /ræng kærdeh id/.

They have painted =  /ræng kærdeh ænd/.

بسیار خوب. امروز بسیار عالی بودید. امیدوارم از مطالب لذت برده باشید.

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس سی و ششم فارسی - کدام زبان فارسی؟ روز های هفته
درس سی و ششم فارسی - کدام زبان فارسی؟ روز های هفته

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ امروز قبل از شر ...

درس شصتم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده
درس شصتم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس بیست و چهارم فارسی - رنگ ها، اعداد از 20 تا 100
درس بیست و چهارم فارسی - رنگ ها، اعداد از 20 تا 100

سلام، خوش آمدید! سلام به همگي. اميدوارم تسليم نشده باشيد! درس ها ...