دزس چهلم فارسی - منفی در زمان آینده ساده

  • اشتراک گذاری
دزس چهلم فارسی - منفی در زمان آینده ساده

دزس چهلم فارسی - منفی در زمان آینده ساده

۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
423

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

کوییز:

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام هشت جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، منفی در گذشته ساده، پرسشی در گذشته ساده، زمان حال کامل، منفی در حال کامل، و جمله منفی با استفاده از کلمه "for" و کلمه "since"، و یک مورد زمان آینده ساده)

To sell

To buy

To lose

To kill

To migrate

To improve

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

11 – 901 – 3003 – 2002 – 1999 – 2000

بسیار خوب،

امیدوارم در درس های قبلی به مشکلی برخورد نکرده باشید.

امروز می خواهیم شکل منفی جمله در زمان آینده ساده را بررسی کنیم. مخالفتی ندارید؟ عالی است!

آیا هنوز  /nu:n/ جادویی که فعل را منفی می کند به خاطر می آورید؟ عالی است!

همانطور که می دانید حرف  /nu:n/ با صدای /næ/ را در ابتدای فعل اضافه می کنیم تا به شکل منفی درآید. به مثال زیر توجه کنید:

I went =  /mæn ræftæm/

I didn’t go =  /mæn næræftæm/. (næ + ræftæm)

در اینجا برای زمان آینده ساده، از همین قاعده پیروی می کنیم، هرچند که تفاوت جزئی وجود دارد. حدس بزنید در چه موردی است؟

در اینجا به جای اضافه کردن /næ/ به فعل اصلی (مانند آن چه در بالا دیدید)، بایستی آن را به فعل کمک اضافه کرد. بدین ترتیب:

I will go =  /mæn kha:hæm ræft/

I will not go =  /mæn nækha:hæm ræft/

همانطور که ملاحظه می کنید، فعل اصلی (/ræft/) بدون تغییر باقی می ماند.

نکته آن را دریافتید؟ خوب است!

بیایید مثال های بیشتری را بررسی کنیم.

She will write =  /u: kha:hæd nevesht/

She will not write =  /u: nækha:hæd nevesht/

They will open =  /a:nha: ba:z kha:hænd kærd/

They will not open =  /a:nha: ba:z nækha:hænd kærd/

We will clean =  /ma: tæmi:z kha:him kærd/

We will not clean =  /ma: tæmi:z nækha:him kærd/

و به همین ترتیب. خوشبختانه موضوع دشواری نیست.

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (1)

ellen

Aaaah, a very sneaky permutation, Farsi!

ممکن است دوست داشته باشيد

درس سی و پنجم فارسی - جمله پرسشی در زمان حال کامل
درس سی و پنجم فارسی - جمله پرسشی در زمان حال کامل

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس چهل و دوم فارسی - جمله پرسشی در زمان آینده ساده
درس چهل و دوم فارسی - جمله پرسشی در زمان آینده ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس هفدهم فارسی - ساختار یک جمله کامل در زمان گذشته ساده
درس هفدهم فارسی - ساختار یک جمله کامل در زمان گذشته ساده

سلام. خوش آمدید! درس قبل چطور بود؟ دوست داشتید؟ اگر مشکلی داشته ...