دروس

الفبای فارسی و حروف صدادار کوتاه این اولین درس آموزشی در مورد الفبای فارسی و حروف صدادار کوتاه است. براى كسانى كه تا حدودي با مبانى زبان فارسي آشنايى دارند، ممکن است اولین در ...

ادامه مطلب

الفبای فارسی و حروف صدادار کشیده در درس دوم، در مورد حروف صدادار کشیده فارسی صحبت می کنیم. قبل از شروع فکر می کنم لازم است که خاطرنشان کنم هر درسی در ادامه درس قبلی است. در ن ...

ادامه مطلب

حروف الفبای فارسی از الف تا ح خوش آمديد! در این درس، حروف الفبای فارسی از الف تا ح را یاد می گیریم.اميدوارم از اين دروس لذت ببرید. اگر پیشنهادات خود را در مورد سیستم درسی که ...

ادامه مطلب

حروف الفبای فارسی خ تا ذ خوش آمدید! امروز،حروف الفبای فارسی خ تا ذ را تمرین می کنیم. تا اکنون هشت حرف از حروف الفبا را آموختیم. آیا حروف را به خاطر دارید؟ عالی است! حالا، قب ...

ادامه مطلب

حروف الفبای فارسی ز تا ژ خوش آمدید. این درس در مورد حروف الفبای فارسی ز تا ژ است.آیا درس های قبل را به دقت مطالعه کرده اید؟ اگر جواب بلی است، عالی است! و اگر خیر، قبل از توج ...

ادامه مطلب

حروف الفبای فارسی ط تا غ سلام به همگی، خوش آمدید! امروز حروف الفبای فارسی ط تا غ را بررسی خواهیم کرد. درس ها را چطور ارزیابی می کنید؟ در عمل به شما کمکی میکند؟ امیدوارم اینط ...

ادامه مطلب

حروف الفبای فارسی ف تا گ سلام به همگی، خوش آمدید! موضوع درس امروز در مورد حروف الفبای فارسی ف تا گ است. امیدوارم درس های قبل را به خوبی مطالعه کرده باشید. همانطور که می دانی ...

ادامه مطلب

حروف الفبای فارسی ل تا و سلام به همگی، خوش آمدید! شما در این پست حروف الفبای فارسی ل تا و را آموزش خواهید دید. قبل از شروع، از تمام شما که در طول این مدت پیام های گرم و صمیم ...

ادامه مطلب

حروف الفبای فارسی ه تا ی، تشدید و سکون سلام به همگی، خوش آمدید!  امروز مطالب را با حروف الفبای فارسی ه تا ی، تشدید و سکون ادامه می دهیم. درس قبلی چطور بود؟ اگر به مشکلی برخو ...

ادامه مطلب

ضمایر فاعلی زبان فارسی سلام به همگی. خوش آمدید. پست امروز در مورد ضمایر فاعلی زبان فارسی خواهد بود. همانطور که می دانید، ما بخش اول را که یادگیری حروف بود با موفقیت به پایان ...

ادامه مطلب

فعل گذشته ساده در فارسی، چگونه فعلی را به شکل گذشته ساده درآوریم؟ زمان گذشته ساده فارسی را در این درس بررسی خواهیم کرد. هفته گذشته ضمایر فاعلی در زبان فارسی را فرا گرفتیم. ام ...

ادامه مطلب

فعل های چند بخشی فارسی در زمان گذشته ساده فعل های چندبخشی فارسی در زمان گذشته ساده را در این درس مطالعه می کنیم. همانطور که به خاطر دارید، هفته گذشته یادگیری زمان گذشته ساده ...

ادامه مطلب