درس هفتاد و هفتم فارسی – صفت های تفضیلی در زبان فارسی

  • اشتراک گذاری
درس هفتاد و هفتم فارسی – صفت های تفضیلی در زبان فارسی

درس هفتاد و هفتم فارسی – صفت های تفضیلی در زبان فارسی

۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
1024

سلام خوش آمدید!

در درس قبلی صفت ها در زبان فارسی را بررسی کردیم. امروز این مطالب را گسترش می دهیم. آماده اید؟

قبلا معادل این جمله را تمرین کردیم: Parastou is beautiful

حال قصد بررسی جمله زیر را داریم:

Parastou is more beautiful

متوجه این مبحث شدید؟ بسیار عالی!

امروز صفت های تفضیلی را مرور خواهیم کرد. نگران نباشید، بسیار ساده است!

همانطور که مستحضرید، معادل فارسی Beautiful خواهد شد: ‘Beautiful’ means  /khosh gel/.

حال به این کلمه دقت کنید: /tær/.

آن را  /tær پس از صفت ( در اینجا  ) قرار دهید و خواهید داشت:  /khosh gel tær/ مشکلی وجود دارد؟ خوب است!

حال این صفت جدید را در جمله اول به کار گیریم: /pæræstu: khosh gel tær æst/ که هم معنی است با: Parastou is more beautiful (جمله شماره 1 - آن را به خاطر داشته باشید)

بصورت خلاصه،  /tær/ به معنی "more" است. از حالا به بعد این کلمه /tær/ را پس از صفت قرار دهید و خواهید داشت: "more + adjective"

بسیار ساده است. اینطور نیست؟ فارسی شکر است!!

حال که نحوه تبدیل "more + adjective" به فارسی را یاد گرفتیم، در صورتی که مخالفتی نداشته باشید یک قدم جلوتر خواهیم رفت.

جمله زیر را چطور باید بیان کرد؟

Parastou is more beautiful than Parisa (is)

چه کسی زیبا تر است؟  Parastou

" "Parastouرا در اول جمله قرار دهید و به این کلمه دقت کنید:  /æz/.

آن را پس از"Parastou" قرار دهید.

 

کلمه دوم ( Parisa) را در ادامه  /æz/ آورید.

در حال حاضر، به عبارت   /pæræstu: æz pærisa:/ (جمله شماره 2 آن را به خاطر بسپارید)

حال جمله شماره 1 (بدون فاعل) را پس از شماره 2 قرار داده و خواهیم داشت:     /pæræstu: æz pærisa: khosh gel tær æst/.

بصورت خلاصه،  /æz/ در این ساختار به معنی "Than" است.

آیا هنوز فارسی شکر است؟ اینطور نیست؟ مثال های زیر را بررسی کنید تا نظرتان تغییر کند!

مثال:Parastou is younger than Paris .

Young =  /jæva:n/.

More young =  /jæva:n tær/.

Than =  /æz/.

 /pæræstu: æz pærisa: jæva:n tær æst/.

Difficult? Of course not!!

مثال:

Parastou is taller than Parisa (is).

Tall =  /bolænd/.

Taller =  /boland tær/.

Than =  /æz/.

 /pæræstu: æz pærisa: bolænd tær æst/.

مثال:

Parastou is shorter than Parisa (is).

Short =  /ku:ta:h/. Also,  /ghæd ku:ta:h/.

Shorter =  /ku:ta:h tær/.

Than =  /æz/

 /pæræstu: æz pærisa: ku:ta:h tær æst/.

نظرتان تغییر کرد؟ بسیار خوب!

مطالب امروز در اینجا به پایان می رسد.

آزمون:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

To prefer
To choose
To celebrate
New Year

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

14 – 41 – 411 – 114 – 141 – 401 – 410 – 104

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

To come < == 

I come < == 

To cut < == 

I cut < == 

To dig <== 

هفته آینده شما را خواهم دید!

 

 

خداحافظ!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس شصت و هفتم فارسی – جمله پرسشی در زمان حال ساده
درس شصت و هفتم فارسی – جمله پرسشی در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس هفتاد و یکم فارسی – تمرینات بیشتر
درس هفتاد و یکم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس پنجاه و سوم فارسی - شروع آموزش زمان حال ساده
درس پنجاه و سوم فارسی - شروع آموزش زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: