درس پنجاه و پنجم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده

  • اشتراک گذاری
درس پنجاه و پنجم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده

درس پنجاه و پنجم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده

۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
348

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

کوییز:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

To paint
New
Wall
Motorcycle

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

13 – 22 – 300 – 110 – 555 – 404 – 0 –

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

Wall <= /diva:r/< == 

Old <= /koh neh/ < == 

Mechanic <= /meka:nik/ < == 

Police <= /polis/ < == 

New <= /ta:zeh/ < == 

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (2)

ellen

If I wanted to say " I painted the new wall yellow" would it be "Man divar e tazeh rang kardam zard"? (I doubt this). Am struggling with the distinction between "I painted the new wall yellow"and "I painted the new yellow wall." Help!

admin

Hi, You can say that: دیوار جدید را به رنگ زرد رنگ کردم Divar e jadid ra be rang e zard rang karde am. or "I've painted the wall yellow recently" = من دیوار را به رنگ زرد اخیراً رنگ کرده ام

ممکن است دوست داشته باشيد

درس چهل و پنجم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید
درس چهل و پنجم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس پنجاه و ششم فارسی - ساخت جملات در زمان حال ساده
درس پنجاه و ششم فارسی - ساخت جملات در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: