درس چهل و نهم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش دوم

  • اشتراک گذاری
درس چهل و نهم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش دوم

درس چهل و نهم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش دوم

۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
744

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

قبل از هرچیز اجازه دهید به سوالی که از شما دریافت کرده ایم بپردازیم.

سوال:

برای کلمات کشور ها که به صدای /:a/ ختم می شود، مانند  /:a:mrika/، لازم است صدای  /:i/ در انتهای کلمه فارسی آورده شود. دلیل آن چیست؟

پاسخ:

در زبان فارسی، امکان آوردن دو صدای /:a/ و /:i/ در یک کلمه وجود ندارد. به عبارت دیگر، امکان تلفظ صدای  بصورت /:i/ کشیده پس از صدای /:a/ کشیده وجود ندارد.

این امر منطقی بنظر می رسد! به چهره خود در آینه هنگام تلفظ صدای /:a/ و سپس صدای /:i/ دقت کنید! دو مکان متفاوت از چهره خود را در هنگام تلفظ آن ها خواهید دید. تولید هر دوی این صداها بصورت همزمان غیر ممکن بنظر می رسد. برای حل این مشکل، بایستی حرف دیگری را به  اضافه کنیم تا صدای /:i/ کشیده تولید شود. از آن جایی که هر حرف دیگری ممکن است باعث ایجاد ترکیب متفاوت، و در نتیجه کلمه متفاوتی شود، بایستی یک  دیگر به  اضافه یکنیم تا حالت دهان رو به بالا را به پایین بکشیم! (صدای /:i/ کشیده برابر است با )

امیدوارم پاسخ را متوجه شده باشید. اگر اینطور نبوده، مجددا و صبورانه به چهره خود در آینه بنگرید! 

کوییز:

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

Place
Problem
To encounter
To forget something or somebody

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

19 – 44 – 66 – 303 – 977 – 6000 – 6006

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

Telephone <= /telefon/< == 

New <= /ta:zeh/ < == 

Year <= /sa:l/ < == 

This <= /in/ < == 

Child <= /bæch.cheh/ < == 

(درس "تشدید" را به خاطر می آورید؟ به کلمه "بچه" دقت کنید!)

بسیار خوب. امروز قصد داریم معادل فارسی نام برخی کشور های دیگر را بررسی کنیم. این بخش دوم و آخرین قسمت نام کشور ها است. اگر کشور مورد نظر شما در این لیست آورده نشده، برای دریافت جواب به من ایمیل ارسال کنید.

Saudi Arabia  /æræbesta:n _e_ sæu:di/

Hungary  /mæja:resta:n/

Russia  /ru:si yeh/. Also,  /shorævi/

Denmark  /da:n ma:rk/

Belgium  /bel zhik/

Japan  /zha: pon/

Turkey  /torki yeh/

Mexico  /mek zik/

India  /hend/

Sweden  /su: ed/

نکته: حرف عجیبی که ملاحظه می کنید بصورت /e/ در صدای /alef/ تلفظ می شود. از آنجایی که استفاده از /alef/ در اینجا باعث ایجاد کلمه دیگری می شود، برای جلوگیری از به وجود آمدن اشتباهات، در این مورد به خصوص از این حرف استفاده می شود.

China  /chin/

Poland  /læhesta:n/

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس پنجاه و هفتم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده
درس پنجاه و هفتم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس پنجاهم فارسی - زمان ماضی بعید منفی
درس پنجاهم فارسی - زمان ماضی بعید منفی

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ امروز قصد داریم ...