درس چهل و هشتم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش اول

  • اشتراک گذاری
درس چهل و هشتم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش اول

درس چهل و هشتم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش اول

۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
1733

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

قبل از هرچیز اجازه دهید به سوالی که از شما دریافت کرده ایم بپردازیم.

سوال:

برای کلمات کشور ها که به صدای /:a/ ختم می شود، مانند  /:a:mrika/، لازم است صدای  /:i/ در انتهای کلمه فارسی آورده شود. دلیل آن چیست؟

پاسخ:

در زبان فارسی، امکان آوردن دو صدای /:a/ و /:i/ در یک کلمه وجود ندارد. به عبارت دیگر، امکان تلفظ صدای  بصورت /:i/ کشیده پس از صدای /:a/ کشیده وجود ندارد.

این امر منطقی بنظر می رسد! به چهره خود در آینه هنگام تلفظ صدای /:a/ و سپس صدای /:i/ دقت کنید! دو مکان متفاوت از چهره خود را در هنگام تلفظ آن ها خواهید دید. تولید هر دوی این صداها بصورت همزمان غیر ممکن بنظر می رسد. برای حل این مشکل، بایستی حرف دیگری را به  اضافه کنیم تا صدای /:i/ کشیده تولید شود. از آن جایی که هر حرف دیگری ممکن است باعث ایجاد ترکیب متفاوت، و در نتیجه کلمه متفاوتی شود، بایستی یک  دیگر به  اضافه یکنیم تا حالت دهان رو به بالا را به پایین بکشیم! (صدای /:i/ کشیده برابر است با )

امیدوارم پاسخ را متوجه شده باشید. اگر اینطور نبوده، مجددا و صبورانه به چهره خود در آینه بنگرید! 

کوییز:

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

Place
Problem
To encounter
To forget something or somebody

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

19 – 44 – 66 – 303 – 977 – 6000 – 6006

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

Telephone <= /telefon/< == 

New <= /ta:zeh/ < == 

Year <= /sa:l/ < == 

This <= /in/ < == 

Child <= /bæch.cheh/ < == 

(درس "تشدید" را به خاطر می آورید؟ به کلمه "بچه" دقت کنید!)

بسیار خوب. امروز قصد داریم معادل فارسی نام برخی کشور های دیگر را بررسی کنیم. این بخش دوم و آخرین قسمت نام کشور ها است. اگر کشور مورد نظر شما در این لیست آورده نشده، برای دریافت جواب به من ایمیل ارسال کنید.

Saudi Arabia  /æræbesta:n _e_ sæu:di/

Hungary  /mæja:resta:n/

Russia  /ru:si yeh/. Also,  /shorævi/

Denmark  /da:n ma:rk/

Belgium  /bel zhik/

Japan  /zha: pon/

Turkey  /torki yeh/

Mexico  /mek zik/

India  /hend/

Sweden  /su: ed/

نکته: حرف عجیبی که ملاحظه می کنید بصورت /e/ در صدای /alef/ تلفظ می شود. از آنجایی که استفاده از /alef/ در اینجا باعث ایجاد کلمه دیگری می شود، برای جلوگیری از به وجود آمدن اشتباهات، در این مورد به خصوص از این حرف استفاده می شود.

China  /chin/

Poland  /læhesta:n/

 

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (5)

Harsh Pandey

Goodness me! I found this when I completed the first 47 lessons on www.easypersian.com. It showed a server error. Thank god I found this! Great course which I didn't want to loose the touch of.

Harsh Pandey

Goodness me! I found this when I completed the first 47 lessons on www.easypersian.com. It showed a server error. Thank god I found this! Great course which I didn't want to loose the touch of.

admin

Telegram group, please check this link: https://learnpersian.us/en/Telegram-Persian-Chat https://t.me/LearnPersianChat

ellen

Admittedly I am not nimble with the alphabet but it appears that long vowels are more frequently represented in writing than short ones. If long vowels are not indicated should we presume short vowels between consonants? Sorry for idiot question.

admin

Hi, Yes, your right. I have a good suggestion for you, you can join our Telegram group for asking such a question and get an answer very quickly

ممکن است دوست داشته باشيد

درس دهم فارسي- مرور، ضمایر فاعلی
درس دهم فارسي- مرور، ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی زبان فارسی سلام به همگی. خوش آمدید. پست امروز در مو ...

درس پنجاه و نهم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده
درس پنجاه و نهم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس هفتاد وهشتم فارسی – تمرینات بیشتر
درس هفتاد وهشتم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟