درس سیزدهم فارسی - شروع جمله سازی فارسی در زمان گذشته ساده

  • اشتراک گذاری
درس سیزدهم فارسی - شروع جمله سازی فارسی در زمان گذشته ساده

درس سیزدهم فارسی - شروع جمله سازی فارسی در زمان گذشته ساده

۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ - دروس آموزش زبان فارسی
2354

شروع جمله سازی فارسی در زمان گذشته ساده

جمله سازی فارسی در زمان گذشته ساده موضوع مورد بررسی در این درس است. امیدوارم همه شما درس ها را صبورانه و قدم به قدم دنبال کرده باشید. همانطور که بارها به شما گفته ام، ما قصد داریم یادگیری زبان فارسی را از ابتدایی ترین موارد شروع کنیم. تسلط یافتن بر آن ها زمان بر خواهد بود. به عقیده من کیفیت مهم تر از کمیت است. به این دلیل که هر هفته با انبوهی از کلمات مواجه نمی شوید صبر خود را از دست ندهید. مسلما تعداد زیادی از شما اگر من هر هفته کلمات بیشماری را بگذارم و بخواهم که کار زیادی انجام دهید دست از یادگیری خواهید کشید.

بسیار خوب، حال بیایید شروع کنیم.

امیدوارم کلمه های قبلی را فرا گرفته باشید. امروز می خواهیم چند جمله کوتاه در زمان گذشته ساده بسازیم.

برای شروع، لازم است ساختار جمله در زبان انگلیسی و فارسی را بدانیم.

به این جمله توجه کنید: I closed the door. در این جمله I= فاعل، closed= فعل، the door= مفعول می باشد. درست است؟ بنابراین ساختار جمله در انگلیسی بصورت زیر می شود:

فاعل + فعل + مفعول. درست است؟

در زبان فارسی، فاعل در ابتدا و فعل در انتهای جمله آورده می شود. تمامی اجزا دیگر جمله مانند مفعول در بین این دو کلمه گنجانده می شود. بر این اساس، برای جمله مشابه در فارسی ساختار این چنینی می توانیم بیان کنیم:

فاعل + مفعول + فعل

حال بیایید جمله ها را مطابق با این ساختار مرتب کنیم. برای جمله قبلی در زبان فارسی خواهیم داشت:

 /mæn dær ra: bæstæm/

که معنی آن I closed the door می باشد. آیا دشوار به نظر می آید؟

نکته: همانطور که مشاهده می کنید، کلمه /:ra/ پس از  /dær/ آمده که مفعول جمله ما است. به عنوان یک قانون، هر زمان که کلمه ایی قبل از /:ra/ آورده شود، مفعول خواهد بود. به همین سادگی می توانیم بگوییم: کلمه + را /:ra/ مفعول را می سازد.

حال بیایید این مورد را با تمامی ضمایر فاعلی بررسی کنیم.

1. I closed the door:   /mæn dær ra: bæstæm/

2- You closed the door.  /to dær ra: bæsti/

3- He/she closed the door.  /u: dær ra: bæst/.

4- It closed the door.  / a:n dær ra: bæst/.

5- We closed the door.  /ma: dær ra: bæstim/.

6- You closed the door.  /shoma: dær ra: bæstid/.

7- They closed the door.  /a:nha: dær ra: bæstænd/.

and  /i:sha:n dær ra: bæstænd/.

آیا واقعا سخت است؟ بسیار عالی.

حال جای دو کلمه "در" /dær/ و "پنجره" /pænjereh/ را عوض کنید. خواهیم داشت:

1- I closed the window.  /mæn pænjereh ra: bæstæm/.

2- You closed the window.  / to pænjereh ra: bæsti/.

3- He/she closed the window.  /u: pænjereh ra: bæst/.

4- It closed the window.  /a:n pænjereh ra: bæst/.

5- We closed the window.  /ma: pænjereh ra: bæstim/.

6- You closed the window.  /shoma: pænjereh ra: bæstid/.

7- They closed the window.  /a:nha: pænjereh ra: bæstænd/.

حال بیایید فعل را تغییر دهیم.

از قبل با فعل  /didæn/ که معادل با to see می باشد آشنا شده اید.

با جایگزینی آن خواهیم داشت:

1- I saw the door.  /mæn dær ra: didæm/.

 

2- You saw the door.  /to dær ra: didi/.

3- He/she saw the door.  /u: dær ra: did/.

4- It saw the door.  /a:n dær ra: did/.

5- We saw the door.  /ma: dær ra: didim/.

6- You saw the door.  /shoma: dær ra: didid/.

7- They saw the door.  /a:nha: dær ra: didænd/.

بسیار خوب. در اینجا به پایان درس 13 می رسیم. امیدوارم لذت برده باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (5)

Sarper

Super :) Thanks. Perhaps, را may be defined as "accusative" who are familiar with Germanic languages. In my language (Turkish), it is identical to "ismin i hali"

ellen

Does "ra" have an actual denotational meaning?

Pouria

No I don't think it has specific meaning in English.

ellen

Need to establish that bastan is the infinitive as you launch into the conjugation. Or it could even be basten. Also, don't recall being introduced to the vb to see, didan, that you reference as us being already familiar with. Not a big deal. Just sayin'.....

Pouria

"Didan" was mentioned in the previous lesson. "Bastan" in the infinitive form of this verb.

ممکن است دوست داشته باشيد

درس سی و نهم فارسی، جمله های بیشتر در زمان آینده ساده
درس سی و نهم فارسی، جمله های بیشتر در زمان آینده ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ امروز درس جدیدی ...

دزس چهلم فارسی - منفی در زمان آینده ساده
دزس چهلم فارسی - منفی در زمان آینده ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس پنجاه و یکم فارسی - جملات منفی بیشتر در زمان ماضی بعید
درس پنجاه و یکم فارسی - جملات منفی بیشتر در زمان ماضی بعید

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: