درس چهل و پنجم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید

  • اشتراک گذاری
درس چهل و پنجم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید

درس چهل و پنجم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید

۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
1593

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

کوییز:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

To start
To finish
Job
To water

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

63 – 48 – 2222 – 1090 – 565402 – 67067

هفته آینده شما را خوهم دید.

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (2)

ellen

Couldn't find 'to finish" in either of my embarrassingly basic Farsi dictionaries (the one associated with this site + the Dehghani version) so presumed you meant the antonym "to stop", motevaghef karden.

admin

Hi, To finish = به پایان رساندن Finish = پایان ، اتمام To stop = متوقف کردن

ممکن است دوست داشته باشيد

درس پنجم فارسي- حروف ز تا ژ
درس پنجم فارسي- حروف ز تا ژ

حروف الفبای فارسی ز تا ژ خوش آمدید. این درس در مورد حروف الفبای ...

درس چهل و سوم فارسی - جملات بیشتر در زمان های مختلف فعل
درس چهل و سوم فارسی - جملات بیشتر در زمان های مختلف فعل

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، به ...