درس شصت و هفتم فارسی – جمله پرسشی در زمان حال ساده

  • اشتراک گذاری
درس شصت و هفتم فارسی – جمله پرسشی در زمان حال ساده

درس شصت و هفتم فارسی – جمله پرسشی در زمان حال ساده

۱۰ فوریهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
2577

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

امروز قصد داریم آخرین بخش از مبحث زمان حال ساده، یعنی جمله های پرسشی را بررسی کنیم.

مبحث پیچیده ایی نیست. شما قبلا کلمه  / a:ya:/ را یاد گرفته اید. این کلمه را در ابتدای جمله قرار دهید تا بتوانید از دیگران چیزی درخواست کنید.

بیایید مثالی را بررسی کنیم:

He goes =  /u: mirævæd/

 

Does he go? =  /a:ya: u: mirævæd/?

نکته: تنها لارم است فاعل جمله فارسی را حذف کنید.

آیا مطلب دشواری بود؟ البته که اینطور نیست!

حال کوییز زیر را انجام دهید:

کوییز:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

To respect somebody
To pray
To make somebody laugh
To marry

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

40-303-112-101-66-91-14

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

To give <= /da:dæn/< == 

To steal <= /dozdidæn/ < == 

Pencil <= /meda:d/ < == 

 

To hurt <= /zækh mi kærdæn/ < == 

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس سی و چهارم فارسی - چه زمانی و چطور از کلمه "را" با مفعول استفاده کنیم
درس سی و چهارم فارسی - چه زمانی و چطور از کلمه "را" با مفعول استفاده کنیم

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10
درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10

سلام. خوش آمدید! آیا بخاطر دارید در مورد ساخت فعل در زمان گذشته ...

درس پنجاه و دوم فارسی - جملات پرسشی در زمان ماضی بعید
درس پنجاه و دوم فارسی - جملات پرسشی در زمان ماضی بعید

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: