درس پنجاه و چهارم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده

  • اشتراک گذاری
درس پنجاه و چهارم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده

درس پنجاه و چهارم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده

۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
1221

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

کوییز:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

Street
Head
Tonight
To push

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

17 – 909 – 3366 – 55488 – 799887 – 4 –

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

To steal <= /dozdidæn/< == 

Last <= /gozæshteh/ < == 

Week <= /hæfteh/ < == 

Young <= /jæva:n/ < == 

Lady <= /kha:nom/ < == 

Ago <= /pish/ <== 

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس هفتاد ونهم فارسی – تمرینات بیشتر
درس هفتاد ونهم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس سی و هفتم فارسی - زمان آینده ساده
درس سی و هفتم فارسی - زمان آینده ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس چهل و یکم فارسی - جملات بیشتر در زمان آینده ساده منفی
درس چهل و یکم فارسی - جملات بیشتر در زمان آینده ساده منفی

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: