درس هفتاد و دوم فارسی – پاسخ به سوالات، تمرینات بیشتر

  • اشتراک گذاری
درس هفتاد و دوم فارسی – پاسخ به سوالات، تمرینات بیشتر

درس هفتاد و دوم فارسی – پاسخ به سوالات، تمرینات بیشتر

۱۴ فوریهٔ ۲۰۱۹ م. - دروس آموزش زبان فارسی
3124

 

سلام خوش آمدید!

سوال: من مفهوم اشاره شده در درس 14 برای استفاده از شکل جمع به جای مفرد به منظور احترام بیشتر را متوجه شدم. برای سوم شخص، حالت جمع he/she را

جایگزین ضمیر مفرد کرده ام. تنها برای این مورد شک دارم که آیا برای حالتی که فاعل جمله "my brother" یا "my friend"است، بایستی فعل حالت سوم جمع

استفاده شود؟

پاسخ:

برای این مورد نمی توان قاعده کلی در نظر گرفت. بیشتر به جمله بستگی دارد. اما، این اختیار را دارید که از هر دو حالت فعل مفرد یا جمع در زمانی که فاعل "سوم

شخص" است، استفاده کنید.

مثال:

Mr. X can : در نوشته های رسمی یا نوشتاری = / a:gha: ye X mitæva:nænd/ . یا

/ a:gha: ye X mitæva:næd/ که مانند مورد بالا می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. یا

/ a:gha; ye X mitu:næn/ که حالت مودبانه و جمع، اما محاوره ایی است. یا

/ a:gha: ye X mitu:neh/ که تا حدی دوستانه، محاوره ایی و فعل مفرد بوده و موارد قبلی از آن مودبانه تر هستند.

امیدوارم سر درگم نشده باشید! (خودتان درخواست کردید توضیح دهم!!)

آزمون:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

To cut <= /boridæn/< == 

Every <= /hær/ < == 

To plant <= /ka:shtæn/ < == 

Month – Moon <= /ma:h/ < == 

To write<= /neveshtæn/ <== 

هفته آینده شما را خواهم دید!

 

خداحافظ!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس هفتاد و چهارم فارسی – تمرینات بیشتر
درس هفتاد و چهارم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس شصت و چهارم فارسی – تمرینات بیشتر
درس شصت و چهارم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید!   درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس یازدهم فارسی - زمان گذشته ساده، چگونه فعلی را به شکل گذشته ساده درآوریم؟
درس یازدهم فارسی - زمان گذشته ساده، چگونه فعلی را به شکل گذشته ساده درآوریم؟

فعل گذشته ساده در فارسی، چگونه فعلی را به شکل گذشته ساده درآوریم؟ ...