درس چهل و چهارم فارسی - زمان ماضی بعید

  • اشتراک گذاری
درس چهل و چهارم فارسی - زمان ماضی بعید

درس چهل و چهارم فارسی - زمان ماضی بعید

۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
176

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

امیدوارم همه شما از دروس لذت ببرید و پیشرقت خوبی داشته باشید.

مطابق با روال بسیاری از هفته های گذشته، ابتدا با کوییز آغاز می کنیم.

کوییز:

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام نه جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، منفی در گذشته ساده، پرسشی در گذشته ساده، زمان حال کامل، منفی در حال کامل، و جمله منفی با استفاده از کلمه "for" و کلمه "since"، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان آینده ساده منفی)

To ask
To look after
To come back
To get used to
Shirt

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

21 – 16 – 421 – 214 – 2014 – 300

بسیار خوب. آمادگی برداشتن قدم دیگری در یادگیری زبان فارسی را دارید؟

امروز می خواهیم زمان دیگری از فعل را بررسی کنیم. حدس می زنید چه موردی باشد؟

خیر، زمان حال ساده نیست!

امروز، قصد یادگیری زمان ماضی بعید را داریم. پس از اتمام این زمان به صورت کامل، آمادگی یادگیری زمان حال ساده را خواهیم داشت.

آماده اید؟

معادل فارسی To be را به خاطر می آورید؟ عالی است! خواهد شد:  /bu:dæn/ و این تنها موردی است که در زمان ماضی بعید نیاز داریم.

فرض کنیم قصد بیان جمله زیر را داریم:

I had gone

همانطور که ملاحظه می کنید، این ساختار بسیار مشابه است با زمان حال کامل (I have gone)

پس بیایید ابتدا مروری اجمالی بر زمان حال کامل داشته باشیم.

I have gone (present perfect tense) =  /ræfteh/ +  /æm/ =  /ræfteh æm/

به خاطر می آورید؟ عالی است!

حال، پسوند را حذف کنید ( در اینجا  /æm/ ) و خواهید داشت: />ræfteh/ این کلمه را برای روز مبادا نگه دارید!

توضیحات واضح است؟ خوب است!

حال، مجددا به کلمه  /bu:dæn/ نگاهی بیندازیم.

از قبل نحوه بیان آن به فارسی را بلد هستیم.

I was =  /mæn bu:dæm/

You were =  /to bu:di/

She/ he was =  /u: bu:d/

We were =  /ma: bu:dim/

You were =  /shoma: bu:did/

They were =  /a:nha: bu:dænd/

 ساده است؟ بسیار عالی!

حال کلمه فارسی /ræfteh/را بین  /mæn/ و  />bu:dæm/ قرار دهید.

واضح است؟

بصورت خلاصه:

I had gone =  /mæn ræfteh bu:dæm/

You had gone =  /to ræfteh bu:di/

She/ he had gone =  /u: ræfteh bu:d/

We had gone =  /ma: ræfteh bu:dim/

You had gone =  /shoma: ræfteh bu:did/

They had gone =  /a:nha: ræfteh bu:dænd/

بسیار عالی!

بنابراین تمام کارهای مورد نیاز به شرح زیر است:

1. حذف  /nu:n/ از انتهای مصدر و ساختن فعل گذشته ساده (مانند: /ræft/)

2. اضافه کردن  /he/ به این فعل ( در اینجا داریم: /ræfteh/)

3. فعل ساخته شده  جدید را به همراه  /bu:dæn/ که به عنوان فعل کمکی ایفای نقش می کند بیاورید.

نکته: تمامی فعل ها از همین قاعده پیروی می کنند. به عبارتی، نیازی به تغییر فعل های اصلی نداریم. بلکه این فعل  /bu:dæn/ است که با فاعل دچار تغییر می شود.

بیایید مثال های بیشتری را بررسی کنیم:

I had seen =  /mæn dideh bu:dæm/

You had seen =  /to dideh bu:di/

She/ he had seen =  /u: dideh bu:d/

We had seen =  /ma: dideh bu:dim/

You had seen =  /shoma: dideh bu:did/

They had seen =  /a:nha: dideh bu:dænd/

I had written =  /mæn neveshteh bu:dæm/

You had written =  /to neveshteh bu:di/

She/ he had written =  /u: neveshteh bu:d/

We had written =  /ma: neveshteh bu:dim/

You had written =  /shoma: neveshteh bu:did/

They had written =  /a:nha: neveshteh bu:dænd/

آیا مطالب دشوار بود؟ امیدوارم اینطور نباشد!

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (3)

ellen

No doubt there are myriad exceptions within these tenses, but, over all, there is thus far an almost logical consistency to these tenses. Afareen!

Pouria

Exceptions are inevitable parts of learning any language I guess! Thank you for all your comments and attention to our website.

ellen

xahes mikonam

ممکن است دوست داشته باشيد

درس شصت و سوم فارسی - افعال منفی بیشتر در زمان حال ساده
درس شصت و سوم فارسی - افعال منفی بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟  

درس ششم فارسي- حرف ط تا غ
درس ششم فارسي- حرف ط تا غ

حروف الفبای فارسی ط تا غ سلام به همگی، خوش آمدید! امروز حروف ال ...

درس پنجاه و هفتم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده
درس پنجاه و هفتم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: