درس چهل و دوم فارسی - جمله پرسشی در زمان آینده ساده

  • اشتراک گذاری
درس چهل و دوم فارسی - جمله پرسشی در زمان آینده ساده

درس چهل و دوم فارسی - جمله پرسشی در زمان آینده ساده

۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
2622

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

کوییز:

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام نه جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، منفی در گذشته ساده، پرسشی در گذشته ساده، زمان حال کامل، منفی در حال کامل، و جمله منفی با استفاده از کلمه "for" و کلمه "since"، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان آینده ساده منفی)

To receive
Award
Driver
To break
To say
To leave

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

12000 – 3123 – 701 – 351 – 6013 – 900

بسیار خوب،

امروز قصد داریم حالت پرسشی جمله های زمان آینده ساده را بررسی کنیم. روش آن بدین شرح است:

همانطور که برای قواعد دو زمان دیگر فعل عمل کردیم (گذشته ساده و ماضی نقلی)، لازم است کلمه  /:a:ya/ در ابتدای جمله آورده شود. به همین سادگی!

Will he come?  /a:ya: (u:) kha:hæd a:mæd/?

Will they write?  /a:ya: (a:nha:) kha:hænd nevesht/?

Will my brother sell?  /a:ya: bæra:dæræm (u:) kha:hæd foru:kht/?

Will your father make?  /a:ya: pedæræt (u:) kha:hæd sa:kht/?

و به همین ترتیب. امیدوارم دشوار نباشد.

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس چهل و سوم فارسی - جملات بیشتر در زمان های مختلف فعل
درس چهل و سوم فارسی - جملات بیشتر در زمان های مختلف فعل

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، به ...

درس بیست و یکم فارسی - نحوه استفاده از کلمات "را" یا "یک" - اعداد از 20 تا 100
درس بیست و یکم فارسی - نحوه استفاده از کلمات "را" یا "یک" - اعداد از 20 تا 100

سلام. خوش آمدید! امیدوارم از دروس لذت ببرید. لطفا هر سوالی که فک ...

درس پنجاه و پنجم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده
درس پنجاه و پنجم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: