درس شصت و دوم فارسی - منفی در زمان حال ساده

  • اشتراک گذاری
درس شصت و دوم فارسی - منفی در زمان حال ساده

درس شصت و دوم فارسی - منفی در زمان حال ساده

۵ فوریهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
1430

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

 

کوییز:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

Electricity

To rent

room

Country

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

13 – 323 – 1003 – 900 – 1555 – 1010

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

To sell <= /foru:khtæn/< == 

Sister <= /kha:hær/ < == 

House <= /kha:neh/ < == 

Car <= /ma:shin/ < == 

Father <= /pedær/<== 

بسیار خوب.

امروز قصد داریم حالت منفی جمله در زمان حال ساده را بررسی کنیم.

در واقع نیاز به انجام کار زیادی نیست. مطمئنم که همگی  /nu:n/ را که در درس های قبلی یاد گرفتیم به خاطر می آورید. با اضافه کردن آن به ابتدای فعل، آن را منفی می کردیم. در اینجا نیز همین کار را لازم است انجام دهید. تنها با این تفاوت: بایستی به جای  /nu:n/ با صدای /ne/ را به جای صدای /næ/ در ابتدای فعل ها به کار بندیم. فکر نمی کنم مبحث پیچیده ایی باشد. تنها نیاز به اندکی تمرین دارد.

بیایید چند مثال را بررسی کنیم:

I go =  /mæn mirævæm/.

I don’t go =  /mæn nemirævæm/.

He buys =  /u: mikhæræd/.

He doesn’t buy =  /u: nemikhæræd/.

به همین سادگی!

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (1)

ellen

Audio doesn't work.

ممکن است دوست داشته باشيد

درس چهل و ششم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید
درس چهل و ششم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس شصت و ششم فارسی – تمرینات بیشتر
درس شصت و ششم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟