درس سی و یکم فارسی - منفی در زمان ماضی نقلی

  • اشتراک گذاری
درس سی و یکم فارسی - منفی در زمان ماضی نقلی

درس سی و یکم فارسی - منفی در زمان ماضی نقلی

۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
1695

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

ابتدا از تمامی شما عزیزان برای ارسال پیام های فوق العاده و پیشنهادات و حمایت های شما قدردانی می کنم.

کوییز

1. به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار) و تمامی آن ها را بر روی کاغذ بنویسید. چندین مرتبه تکرار کنید و معادل های انگلیسی را بیابید.

الف. یک

ب. دو

ج. سه

2. برای کلمات زیر معادل انگلیسی را یافته و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، منفی در گذشته ساده، پرسشی در گذشته ساده، و زمان حال کامل)

Black
A black bag
Red
A red flower
Bird
To cut
To find
Neighbor
Ticket

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید.

66 – 125 – 206 – 811 – 1996 – 2002

بسیار خوب، حال مطالب را آغاز می کنیم.

امروز می خواهیم شکل منفی جمله در زمان ماضی نقلی را بررسی کنیم.

از آن جایی که ساختار جمله منفی گذشته ساده را قبلا یاد گرفتیم، فکر نمی کنم برای این مورد مشکلی وجود داشته باشد. برای این زمان فعل نیز بایستی از همان قاعده پیروی کرد. به عبارتی، در ابتدای فعل حرف  /nu:n/ با صدای /næ/ را قرار دهید تا فعل منفی در زمان ماضی نقلی (حال کامل)بدست آید. ابهامی وجود ندارد؟ بسیار عالی!

بیایید چند مثال را بررسی کنیم.

معادل فارسی جمله زیر را قبلا بررسی کردیم.

I have broken

همانطور که به خاطر دارید، معادل آن خواهد شد:  /mæn shekæsteh æm/ درست است؟ بسیار خوب.

حال می خواهیم جمله I haven't broken را بازگردانی کنیم.

در ابتدای فعل حرف  /nu:n/ با صدای /næ/ را قرار دهید، خواهیم داشت:  /mæn næshkæsteh æm/

حال بیایید این فعل را با تمامی ضمایر فاعلی تمرین کنیم.

I haven’t broken =  /mæn næshkæsteh æm/.

You haven’t broken =  /to næshkæsteh i:/.

He/she hasn’t broken =  /u: næshkæsteh æst/.

We haven’t broken =  /ma: næshkæsteh im/.

You haven’t broken =  /shoma: næshkæsteh id/.

They haven’t broken =  /a:nha: næshkæsteh ænd/.

می بینید که فارسی چقدر ساده است! شیرینی این زبان به "شکر" تشبیه شده است! می گوییم:

Persian is sugar!

  /fa:rsi shekær æst!/

بسیار خوب. حال بیایید فعل to cook که معادل است با /pokhtæn/ بررسی کنیم.

I haven’t cooked =  /mæn næpokhteh æm/.

You haven’t cooked =  /to næpokhteh i:/.

He/she hasn’t cooked =  /u: næpokhteh æst/.

We haven’t cooked =  /ma: næpokhteh im/.

You haven’t cooked =  /shoma: næpokhteh id/.

They haven’t cooked =  /a:nha: næpokhteh ænd/.

خوشبختانه این درس بسیار ساده است.

مطالب امروز در اینجا به پایان می رسد.

هفته آینده شما را خواهم دید.

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس چهل و یکم فارسی - جملات بیشتر در زمان آینده ساده منفی
درس چهل و یکم فارسی - جملات بیشتر در زمان آینده ساده منفی

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس سی و یکم فارسی - منفی در زمان ماضی نقلی
درس سی و یکم فارسی - منفی در زمان ماضی نقلی

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ ابتدا از تمامی ...

درس پنجاه و چهارم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده
درس پنجاه و چهارم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: