درس سی و دوم فارسی - چطور کلمه "به مدت ... " را در زمان حال کامل به کار ببریم

  • اشتراک گذاری
درس سی و دوم فارسی -  چطور کلمه "به مدت ... " را در زمان حال کامل به کار ببریم

درس سی و دوم فارسی - چطور کلمه "به مدت ... " را در زمان حال کامل به کار ببریم

۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
2941

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

قبل از شروع، بیایید یکی از سوالات شما عزیزان را بررسی کنیم.

... تفاوت دو جمله I have gone to the store و I went to the store چیست؟

پاسخ:

فکر می کنم پاسخ این سوال را با مطالعه دقیق دروس قبلی بتوانید پیدا کنید.

به هرحال، چه کسی جواب را می داند؟ سعی کنید سوال بالا را قبل از عصبانی شدن من؛ عذرخواهم قبل از اینکه جواب را بگویم، پیدا کنید! یک دقیقه فرصت دارید تا به فارسی جواب را برای همکلاسی خود توضیح دهید.

انجام شد؟ بسیار عالی!

حال باهم بررسی می کنیم.

جمله I went to the store گذشته ساده و I have gone to the store ماضی نقلی است. خوشبختانه، شخصی که این سوال را پرسیده این تعاریف را می داند. پس، مشکل کجاست؟

مسلما این شخص فراموش کرده صدای   /he/ را بین فعل و پسوند ها قرار دهد، که در نتیجه فعل در زمان ماضی نقلی را ایجاد می کند.

روش آن به شرح زیر است:

1. ابتدا  nu:n/ را از انتهای مصدر حذف کنید تا فعل گذشته ساده بدست آید. در اینجا، /ræftæn/ منهای  /nu:n/ خواهد شد: /ræft/

2. به این فعل  />he/ متصل کنید و خواهید داشت: /ræfteh/

3. پسوند های زیر را در انتهای آن قرار دهید.

/æm/ – /i:/ – /æst/ – /im/ – /id/ – /ænd/

و در نتیجه برای I have gone خواهید داشت: /ræfteh æm/، و به همین ترتیب.

نتیجه: ما فعل ماضی نقلی ساخته ایم.

حال بیایید فعل گذشته ساده را بسازیم.

1. حرف  /nu:n/ را از انتهای مصدر حذف کنید تا فعل گذشته به دست آید. در اینجا، /ræftæn/ منهای  /nu:n/ خواهد شد: /ræft/

2. پسوند های زیر را به فعل اضافه کنید:

/æm/ – /i:/ – /nothing/ (when the subject is he/she/it) – /im/ – /id/ – /ænd/

و در نتیجه برای I went خواهید داشت: /ræftæm/ و به همین ترتیب.

همانطور که ملاحظه می کنید تمامی پسوند ها مشابه است به جز برای ضمیر های he, she, it که در زمان گذشته ساده پسوندی ندارد.

تفاوت این دو زمان، صدای  /he/ بین فعل و پسوند ها است که در زمان گذشته ساده وجود ندارد.

حال این دو جمله را ترجمه می کنیم:

Store =  /mægha:zeh/

I went to the store =  /mæn beh mægha:zeh ræftæm/

I have gone to the store =  /mæn beh mægha:zeh ræfteh æm/

امیدوارم ابهامات رفع شده باشد. در غیر اینصورت، شما به مشکلی برخورده اید که این دوره آنلاین نمی تواند کمکی به شما بکند! لطفا با سازنده خود تماس بگیرید! (مزاح)

بسیار خوب. بیایید کوییز امروز را بررسی کنیم.

کوییز

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار). چندین بار آن را تکرار کنید. بر روی کاغد بنویسید. معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام پنج جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، منفی در گذشته ساده، پرسشی در گذشته ساده، زمان حال کامل، و منفی در حال کامل)

Last week
Student
Mr.
To catch
Room
Market
To turn off

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید.

0 – 16 – 29 – 510 – 1001 – 12100 – 19999 – 50000

بسیار خوب. حال بیایید مطالب را آغاز کنیم.

هفته گذشته یاد گرفتیم که چطور جمله ماضی نقلی را منفی کنیم. امروز این موارد را برای تسلط بیشتر تمرین می کنیم.

امروز به دو کلمه احتیاج داریم که می تواند کمک زیادی به ما کند. به مثال های زیر دقت کنید:

1- I haven’t seen him for one week

2- I haven’t seen him since last week

می توانید این دو کلمه را حدس بزنید؟ بسیار عالی! آن ها "for" و "since" هستند که کاربرد زیادی در این زمان فعل دارند.

تمامی کلمات در این جمله را قبلا یاد گرفته ایم. بیایید مورد به مورد بررسی کنیم.

I = فاعل

Haven't see = فعل

Him = مفعول

For one week = بیایید این عبارت را در تمامی جمله ها به عنوان "time" در نظر بگیریم و ترجمه فارسی خود را با آن آغاز کنیم. قبلا معادل فارسی one week را بررسی کردیم؛ />yek hæfteh/ درست است؟ بسیار خوب.

حال درنظر بگیرید که این عبارت دارای یک فعل  /æst/ می باشد. قبلا این فعل را در زمان ماضی نقلی برای حالتی که فاعل he و she باشد بررسی کردیم، مانند جمله  /u: ræfteh æst/.

حال فعل  />æst/ را پس از /yek hæfteh/ قرار دهید و خواهید داشت: /yek hæfteh æst/ واضح است؟ بسیار خوب. حال کلمه  /keh/ را پس از اصطلاح ساخته شده جدید قرار دهید و نتیجه خواهد شد: /yek hæfteh æst keh/

اگرچه الزامی برای دانستن و استفاده از  /keh/ در این مرحله وجود ندارد، اما این کلمه کاربردی مشابه با "that" در جمله زیر دارد:

I know that he has gone

در اینجا کلمه that معادل است با  /keh/. این مورد صرفا جهت اطلاع شما بیان شد.

بسیار خوب. تا بدین جا، به جمله /yek hæfteh æst keh/ را که معادل فارسی "for one week" می باشد رسیدیم.

حال، بخش اول جمله بالا را ترجمه کنید که جمله I haven't seen him است. بایستی ساده باشد. معادل فارسی آن  

/mæn u: ra: nædideh æm/ می باشد. صحیح است؟ بسیار عالی!! مشکل حل شد!

جمله  /mæn u: ra: nædideh æm/ را پس از جمله قبلی قرار دهید و در نتیجه خواهید داشت:

/yek hæfteh æst keh mæn u: ra: nædideh æm/ که معادل است با "I haven't seen him for one week"

این درس سخت بود؟ البته که نه!

یک نکته دیگر،

در جمله بالا، می توانید به سادگی فاعل جمله،  /mæn/ را حذف کنید که جمله بدین شکل در خواهد آمد: /yek hæfteh æst keh u: ra: nædideh æm/

همانطور که قبلا به آن اشاره شده، به سادگی می توان فاعل هر جمله را با توجه به پسوند های متصل شده به فعل پیدا کرد. به خاطر می آورید؟ عالی است!

به چند مثال دیگر دقت کنید.

معادل فارسی جمله زیر را چطور بیان می کنید؟

He hasn’t seen his book for one week

اکنون بایستی بسیار ساده باشد. می توانیم بگوییم: /yek hæfteh æst keh keta:bæsh ra: nædideh æst/

ساده است اینطور نیست؟

مثال های بیشتری می خواهید؟ جمله های زیر را بررسی کنید.

I haven’t cleaned my computer for one week

=

/yek hæfteh æst keh ka:mpyu:teræm ra: tæmiz nækærdeh æm/

They haven’t written a letter for one year

=

/yek sa:l æst keh na:meh i: næneveshteh ænd/

Paul hasn’t touched this table for one day

/yek ru:z æst keh Paul beh in mi:z dæst næzædeh æst/

بسیار خوب. فکر می کنم برای امروز این مطالب کافی باشد.

هفته آینده در مورد کلمه "since" صحبت خواهیم کرد.

 شما را هفته آینده خواهم دید.

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (1)

car Accident injury attorneys

car Accident injury attorneys

ممکن است دوست داشته باشيد

درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10
درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10

سلام. خوش آمدید! آیا بخاطر دارید در مورد ساخت فعل در زمان گذشته ...

درس بیست و سوم فارسی - استفاده از "ی" یا "اِ"،  نحوه استفاده از اسم ها با صفات
درس بیست و سوم فارسی - استفاده از "ی" یا "اِ"، نحوه استفاده از اسم ها با صفات

سلام، خوش آمدید! خداراشکر برای این هفته سوالی نداریم! (صرفا جهت ...

درس چهاردهم فارسی - حذف کردن فاعل جمله های فارسی
درس چهاردهم فارسی - حذف کردن فاعل جمله های فارسی

حذف کردن فاعل جمله های فارسی امروز قصد داریم نحوه حذف فاعل جمله ...