درس پنجاه و هشتم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده

  • اشتراک گذاری
درس پنجاه و هشتم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده

درس پنجاه و هشتم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده

۴ فوریهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
198

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

کوییز:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

I closed
He
To break

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

202 – 311 – 88 – 19 – 66996 – 480 – 27

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

Referee <= /da:vær/< == 

South <= /jonu:b/ < == 

Autumn <= /pa: i:z/ < == 

Bird <= /pærændeh/ < == 

To count <= /shemordæn/ < == 

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (1)

ellen

I don't see any correlation between practice of the simple present tense and these last 5 lessons.

ممکن است دوست داشته باشيد

درس شصت و ششم فارسی – تمرینات بیشتر
درس شصت و ششم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس چهاردهم فارسی - حذف کردن فاعل جمله های فارسی
درس چهاردهم فارسی - حذف کردن فاعل جمله های فارسی

حذف کردن فاعل جمله های فارسی امروز قصد داریم نحوه حذف فاعل جمله ...

درس چهل و دوم فارسی - جمله پرسشی در زمان آینده ساده
درس چهل و دوم فارسی - جمله پرسشی در زمان آینده ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: