درس شانزدهم فارسی - چگونه ضمایر ملکی "متعلق به من"، "متعلق به شما"، "متعلق به او" را در به همراه اسم در فارسی به کار ببریم

  • اشتراک گذاری
درس شانزدهم فارسی - چگونه ضمایر ملکی "متعلق به من"، "متعلق به شما"، "متعلق به او" را در به همراه اسم در فارسی به کار ببریم

درس شانزدهم فارسی - چگونه ضمایر ملکی "متعلق به من"، "متعلق به شما"، "متعلق به او" را در به همراه اسم در فارسی به کار ببریم

۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ - دروس آموزش زبان فارسی
2520

سلام

خوش آمدید

هفته گذشته معادل فارسی my friend را آموختیم. امروز میخواهیم موارد بیشتری را یاد بگیریم.

بیایید بررسی کنیم کلمات زیر را چگونه باید بگوییم:

  • My friend
  • Your friend
  • His/her friend
  • Its friend
  • Our friend
  • Your friend
  • Their friend

کار بسیار دشواری بنظر می رسد، اینطور نیست؟

نگران نباشید. من اینجا هستم تا قوانین را برای شما ساده سازی کنم.

ما از قبل گفتن my friend را فرا گرفته ایم. این امر کار امروز ما را بسیار ساده تر می کند. بیایید مجددا تکرار کنیم.

My friend =  /du:stæm/.

ما حرف  را به کلمه  /du:st/ اضافه کردیم و می دانیم که باید  را در بسیاری از موارد /æm/ تلفظ کنیم.

بسیار عالی. مساله ما تقریبا حل شده است.

حال می خواهیم your friend را تبدیل کنیم. برای این کار تلفظ /æm/ را با /æt/ جایگزین می کنیم. خواهیم گفت:   /du:stæt/

بنابراین، 

My friend =  /du:stæm/

اسم + /æm/

Your friend =  /du:stæt/

اسم + /æt/

نکته: برای "متعلق به تو + اسم" مانند آنچه در بالا دیدید، قانون برای شکل گفتاری مقداری تغییر می کند. در این حالت، ممکن است /æt/ را در برخی کلمات با /et/ جایگزین کنیم. اما برای جلوگیری از هرگونه ابهام، تنها قواعدی که برای نوشتار به کار می رود را یاد بگیرید و در این مرحله نیازی به بررسی قواعد گفتاری نمی باشد.

His/her/its friend =  /du:stæsh/

اسم + /æsh/

Our friend =  /du:stema:n/

اسم +  /ma:n/

Your friend =  /du:steta:n/

اسم + /ta:n/

Their friend =  /du:stesha:n/

اسم + /sha:n/

نکته: همانطور که متوجه شده اید در حالت ضمایر جمع، ما موارد بالا را با اسم هایی با صدای /e/ ادغام می کنیم. مانند 

 + /ma:n/ + /e/.  واضح است؟ بسیار عالی.

 

این تمام چیزی است که باید به اسم ها اضافه کنیم.

 /æm/

 /æt/

/æsh/

 /ma:n/

/ta:n/

/sha:n/

حال، کلمه  را با  /keta:b/ جایگزین کنید. خواهید گفت:

My book =  /keta:bæm/

Your book =  /keta:bæt/

His/her/its book =  /keta:bæsh/

Our book =  /keta:bema:n/

اسم + صدای /ma:n/ + /e/

Their book =  /keta:besha:n/

اسم + صدای /sha:n/ + /e/

حالا نوبت شماست که تمرین کنید.

بسیار خوب در اینجا به پایان درس 16 می رسیم. امیدوارم از آن لذت برده باشید.

هفته آینده شما را خواهم دید.

Bye bye!  /Khoda: ha:fez/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس چهاردهم فارسی - حذف کردن فاعل جمله های فارسی
درس چهاردهم فارسی - حذف کردن فاعل جمله های فارسی

حذف کردن فاعل جمله های فارسی امروز قصد داریم نحوه حذف فاعل جمله ...

درس بیست و سوم فارسی - استفاده از "ی" یا "اِ"،  نحوه استفاده از اسم ها با صفات
درس بیست و سوم فارسی - استفاده از "ی" یا "اِ"، نحوه استفاده از اسم ها با صفات

سلام، خوش آمدید! خداراشکر برای این هفته سوالی نداریم! (صرفا جهت ...