درس شصت و سوم فارسی - افعال منفی بیشتر در زمان حال ساده

  • اشتراک گذاری
درس شصت و سوم فارسی - افعال منفی بیشتر در زمان حال ساده

درس شصت و سوم فارسی - افعال منفی بیشتر در زمان حال ساده

۹ فوریهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
2237

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

 

آزمون:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

I beat
I become
He beats
They become

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

15 – 17 – 117 – 711 – 515 – 115 – 111

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

Ticket <= /belit/< == 

To kiss <= /bu:sidæn/ < == 

To have <= /da:shtæn/ < == 

To write <= /neveshtæn/ < == 

To break <= /tæreka:ndæn/<== 

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس چهل و هشتم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش اول
درس چهل و هشتم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش اول

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از هرچیز اج ...

درس هشتم فارسي- حروف ل تا و
درس هشتم فارسي- حروف ل تا و

حروف الفبای فارسی ل تا و سلام به همگی، خوش آمدید! شما در این پس ...