درس شصت و سوم فارسی - افعال منفی بیشتر در زمان حال ساده

  • اشتراک گذاری
درس شصت و سوم فارسی - افعال منفی بیشتر در زمان حال ساده

درس شصت و سوم فارسی - افعال منفی بیشتر در زمان حال ساده

۹ فوریهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
3420

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

 

آزمون:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

I beat
I become
He beats
They become

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

15 – 17 – 117 – 711 – 515 – 115 – 111

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

Ticket <= /belit/< == 

To kiss <= /bu:sidæn/ < == 

To have <= /da:shtæn/ < == 

To write <= /neveshtæn/ < == 

To break <= /tæreka:ndæn/<== 

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس بیست و دوم فارسی - "را" ، مفعول ها، کاربرد اسم ها با صفت
درس بیست و دوم فارسی - "را" ، مفعول ها، کاربرد اسم ها با صفت

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی. طبق روال مرسوم، قبل از بایستی به ...

درس سی و نهم فارسی، جمله های بیشتر در زمان آینده ساده
درس سی و نهم فارسی، جمله های بیشتر در زمان آینده ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ امروز درس جدیدی ...

درس دهم فارسي- مرور، ضمایر فاعلی
درس دهم فارسي- مرور، ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی زبان فارسی سلام به همگی. خوش آمدید. پست امروز در مو ...