درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10

  • اشتراک گذاری
درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10

درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10

۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ - دروس آموزش زبان فارسی
2227

سلام. خوش آمدید!

آیا بخاطر دارید در مورد ساخت فعل در زمان گذشته ساده چه مطالبی را به شما گفتم؟ خوب است! همانطور که به یاد می آورید، در صورتی که از انتهای مصدر فعلی  را حذف کنیم،

فعل گذشته ساده به دست می آید. اما متاسفانه نکته بسیار مهمی از قلم افتاده است! می خواهید بدانید؟ بسیار خوب. من فراموش کردم بگویم آن حرف  را دور نیندازید!! در ایتجا به آن نیاز داریم!

ما ار قبل معادل فارسی جمله my brother sold this car را تمرین کرده ایم. به یاد دارید؟ بسیار خوب. امروز قصد داریم جمله my brother didn't sell this car را معنی کنیم.

درست است! ما قصد داریم جمله ایی منفی در گذشته ساده ایجاد کنیم. به همین دلیل است که مجددا به  /nu:n/ نیاز داریم. اگر حرف  با صدای /næ/ در ابتدای فعل آورده شود، آن فعل یا جمله منفی شده است. ملاحظه می کنید که زبان فارسی چقدر ساده است؟

 را از انتهای یک مصدر حذف کنید تا فعل گذشته ساده بدست آید.  را با تلفظ /næ/ در ابتدای همان فعل بیاورید تا منفی شود.

مثال:

He/She went=  /u: ræft/

He/She didn’t go =  /u: næræft/

حال بیایید یک بار دیگر به جمله بالا بازگردیم. 

My brother sold this car =  /bæra:dæræm in ma:shin ra: foru:kht/

My brother didn’t sell this car =  /bæra:dæræm in ma:shin ra: næforu:kht/

حال این مورد را امتحان کنید:

She found her book yesterday =  /u: keta:bæsh ra: diru:z peida: kærd/

She didn’t find her book yesterday =  /u: keta:bæsh ra: diru:z peida: nækærd/

نکته: من مطمئن هستم همه بخاطر دارید در مورد فعل های چند بخشی در فارسی چه چیزی به شما گفتم. در فعل های چند بخشی، قسمت دوم فعل دستخوش تغییرات می شود. درست می گویم؟ مانند آن چه در بالا مشاهده می شود: to find یعنی /peida: kærdæn/. با بخش اول که / :peida/ می باشد کاری نداریم. به خاطر می آورید؟ عالی است!

فکر میکنم زمان مناسبی برای شروع یادگیری اعداد در زبان فارسی است. قبل از این کار، اجازه دهید موضوعی را بازگو کنم. سخت ترین بخش یادگیری اعداد، ابتدای آن است. اگر اعداد 1 تا 20 را به درستی فرا گیریم، با بقیه موارد مشکلی نخواهیم داشت. بنابراین سعی کنید به 20 عدد اول مسلط شوید و مشکل دیگری نخواهید داشت.

آماده اید؟

One=  /yek/.
Two=  /do/.
Three =  /seh/.
Four=  /chæha:r/.
Five =  /pænj/.
Six =  /shesh/.
Seven =  /hæft/.
Eight =  /hæsht/.
Nine =  /noh/.
Ten =  /dæh/.

بسیار خوب. این تمام موارد مورد نیاز برای امروز است.

در اینجا به انتهای درس 18 می رسیم. امیدوارم از آن لذت برده باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (4)

ellen

"We already know how to say my brother sold this car". Where in the previous 17 lessons from 2018 did we learn this phrase? I did not encounter it. Occasionally you refer to vocabulary items not found in the body of the core lessons. Am confused as to where they are found. I don't see how the supplemental exercises match up with these core lessons.

Pouria

Dear ellen, there had been changes in our lessons and we are still reviewing and editing them to get better. Just try to skip these extra mentions till we get things alright. Thanks for your attention and consideration.

ellen

Aaaaah, I just saw this after sending a blistering msg to you from lesson 15 on this same topic. Apologies for being such a harsh critic but I want to be able to move along on the learning curve. I appreciate how hard you are working on this site.

Pouria

That's no problem at all, in fact we appreciate your close attention to our content and website. Just keep on going and let us know about our mistakes.

ممکن است دوست داشته باشيد

درس هفتاد ونهم فارسی – تمرینات بیشتر
درس هفتاد ونهم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس بیست و یکم فارسی - نحوه استفاده از کلمات "را" یا "یک" - اعداد از 20 تا 100
درس بیست و یکم فارسی - نحوه استفاده از کلمات "را" یا "یک" - اعداد از 20 تا 100

سلام. خوش آمدید! امیدوارم از دروس لذت ببرید. لطفا هر سوالی که فک ...