درس پنجاه و یکم فارسی - جملات منفی بیشتر در زمان ماضی بعید

  • اشتراک گذاری
درس پنجاه و یکم فارسی - جملات منفی بیشتر در زمان ماضی بعید

درس پنجاه و یکم فارسی - جملات منفی بیشتر در زمان ماضی بعید

۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
2059

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

کوییز:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

To face something
To stop
To marry
Some (if followed by a countable noun)

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

14 – 19 – 17 – 13 – 15 – 24 – 23 – 27

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

Late <= /di:r/< == 

Pen <= /ghælæm/ < == 

Very <= /kheili/ < == 

Poeple <= /mærdom/ < == 

Behind <= /posht/ < == 

Lots of <= /ziya:di/ <== 

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (2)

ellen

None of the audio files is working. Would be helpful when introducing new vocabulary items if you indicated the part of speech--adj, adv., prep...etc

admin

Yes, Your right, our support team will check it very soon

ممکن است دوست داشته باشيد

درس اول فارسی- الفبا، حروف صدادار كوتاه، حروف ا، ب، پ و ت
درس اول فارسی- الفبا، حروف صدادار كوتاه، حروف ا، ب، پ و ت

الفبای فارسی و حروف صدادار کوتاه این اولین درس آموزشی در مورد ال ...

درس شصت و سوم فارسی - افعال منفی بیشتر در زمان حال ساده
درس شصت و سوم فارسی - افعال منفی بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟  

درس نهم فارسی- حروف ه تا ی، تشدید و سکون
درس نهم فارسی- حروف ه تا ی، تشدید و سکون

حروف الفبای فارسی ه تا ی، تشدید و سکون سلام به همگی، خوش آمدید!  ...