درس سی و پنجم فارسی - جمله پرسشی در زمان حال کامل

  • اشتراک گذاری
درس سی و پنجم فارسی - جمله پرسشی در زمان حال کامل

درس سی و پنجم فارسی - جمله پرسشی در زمان حال کامل

۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹ م. - دروس آموزش زبان فارسی
2244

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

کوییز:

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام شش جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، منفی در گذشته ساده، پرسشی در گذشته ساده، زمان حال کامل، منفی در حال کامل، و جمله منفی با استفاده از کلمه "for")

To buy
To stop
Old
New
To paint
Sister
Brother

3.اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید.

40 – 14 – 80 – 18 – 16 – 61 – 605 – 506 – 110 – 101

بسیار خوب.

قبلا معادل فارسی جمله زیر را یاد گرفته ایم:

I have broken the window

به خاطر می آورید؟ خوب است!

امروز می خواهیم جمله زیر را بازگردانی کنیم:

Have I broken the window?

درست حدس زدید! قصد داریم پرسشی کردن جملات در این زمان فعل را بررسی کنیم.

حال که در درس های قبلی حالت پرسشی گذشته ساده را بررسی کرده ایم، این مورد نیز نباید خیلی دشوار باشد. امیدوارم همگی آن موارد به خاطر آورید.

همانطور که در خاطر دارید، در آن حالت بایستی کلمه  /:a:ya/ را در ابتدای جمله در زمان گذشته ساده می آوردیم تا به جمله پرسشی تبدیل شود.

بقیه موارد در این خصوص را نیز در ذهن دارید؟ عالی است! می دانیم که بایستی آخرین کلمه جمله های خود را در حالت پرسشی تلفظ کنیم. 

همانطور که ملاحظه می کنید اگر موارد قبلی را در ذهن داشته باشید، یادگیری درس جدید دشوار نخواهد بود.

حال بیایید جمله را ترجمه کنیم:

 /a:ya: mæn pænjereh ra: shekæsteh æm/?

نکته: در ترجمه جمله انگلیسی به فارسی، بایستی همان مفهوم با همان تاکید را منتقل کنیم. به عبارتی لازم است بدانیم کدام کلمه انگلیسی در جمله دارای تاکید است. سپس، بر معادل فارسی آن نیز همان تاکید را قرار دهیم.

بعنوان مثال، در جمله بالا، اگر کلمه "have broken" در جمله انگلیسی دارای تاکید است، بایستی در ترجمه فارسی آن بر روی /shekæsteh æm/ تاکید شود. به صورت مشابه اگر تاکید بر روی کلمه I  قرار داشته باشد، کلمه /mæn/ در فارسی بایستی با تاکید آورده شود. واضح است؟ بسیار خوب!

حال چند مثال دیگر را بررسی می کنیم:

 /a:ya: do chær kheh ra: tæmir kærdeh i:/?

Has she turned off the TV?

 /a:ya: tele visiyu:n ra: kha:mu:sh kærdeh æst/?

Have you seen that man?

 /a:ya: a:n mærd ra: dideh i:/?

Has your friend eaten food?

 /a:ya: du:stæt ghæza: khordeh æst/?

Have you eaten lunch?

 /a:ya: na:ha:r khordeh i:/?

و به همین ترتیب.

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس بیست و هشتم فارسی - زمان ماضی نقلی
درس بیست و هشتم فارسی - زمان ماضی نقلی

سلام، خوش آمدید! سلام به همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، بی ...

 درس سوم فارسی - حروف الف تا ح
درس سوم فارسی - حروف الف تا ح

حروف الفبای فارسی از الف تا ح خوش آمديد! در این درس، حروف الفبا ...

درس بیستم فارسی - چگونگی ساخت اسم های جمع
درس بیستم فارسی - چگونگی ساخت اسم های جمع

سلام! خوش آمدید! قبل از شروع درس امروز، ابتدا به برخی پرسش های ش ...