درس بیست و یکم فارسی - نحوه استفاده از کلمات "را" یا "یک" - اعداد از 20 تا 100

  • اشتراک گذاری
درس بیست و یکم فارسی - نحوه استفاده از کلمات "را" یا "یک" - اعداد از 20 تا 100

درس بیست و یکم فارسی - نحوه استفاده از کلمات "را" یا "یک" - اعداد از 20 تا 100

۲۱ دسامبر ۲۰۱۸ - دروس آموزش زبان فارسی
634

سلام. خوش آمدید!

امیدوارم از دروس لذت ببرید. لطفا هر سوالی که فکر می کنید توانایی پاسخ دادن را دارم برایم ارسال کنید! اگر پاسخ مستقیم دریافت نکردید صبر داشته باشید، من سعی می کنم تا جایی که امکان دارد به ایمیل های شما پاسخ دهم. با این وجود، در صورتی که ایمیلی دریافت نکردید می توانید پاسخ سوال های خود را از درس های این سایت نیز پیدا کنید.

ابتدا اجازه بدهید به برخی سوالات شما جواب دهم.

1. چرا  //hæfteh ye pish/ به کار می رود و از  /hæfteh ye gozæshteh/ استفاده نمی شود؟

هر دو مورد مشابه یکدیگر بوده و می توانید هردو کلمه را استفاده کنید و کاملا صحیح است.

همچنین می توانید /seh ru:z-e- pish/ یا  /seh ru:z-e- gozæshteh/ را برای "three days ago" استفاده کنید. مطمئن باشید دستور زبان فارسی مخالفتی ندارد!همچنین من!

2. برای کلمه day در فارسی /ru:z/ و برای yesterday کلمه  /diru:z/ استفاده می شود. همچنین برای night کلمه /shæb/ و برای last night کلمه  /dishæb/ به کار می رود. آیا می توان از  /di hæfteh/ به عنوان معادل last week استفاده کرد؟

برای این کار لازم است قواعد دستوری جدیدی در زبان فارسی ایجاد کنید که با سطح دانش فعلی شما هنوز خیلی زود است!(صرفا جهت مزاح)

حرف شما کاملا درست است. اما در فارسی این قاعده وجود ندارد. اگرچه ساختار پیشنهادی شما تا حدی قابل پذیرش است اما کاملا بی معنی بوده و کسی منظور شما را متوجه نخواهد شد.

3. ترجمه فارسی جمله  ‘this young lady didn’t touch your son yesterday’ خواهد شد   /in kha:nom-e- jæva:n diru:z beh pesæreta:n dæst næzæd/. چرا  /pesæreta:n/ استفاده شده و  /pesæreta:n ra:/ صحیح نیست؟

من فکر می کنم قبلا به این موضوع در درس مربوطه اشاره شده است. برخی افعال انگلیسی زمانی که در فارسی به کار برده شوند به عناصر دیگری مانند حرف اضافه و غیره نیاز خواهند داشت. بیایید مجددا این جمله را بررسی کنیم.

در زمان تبدیل جمله قبل به فارسی خواهیم داشت: ‘ this young lady didn’t touch to your son yesterday’ اما در انگلیسی 'to' حرفی زائد است.

به این جمله که به منظور بنده نزدیک تر است دقت فرمایید:

'I said to you yesterday'.همانطور که مشخص است نمی توان گفت 'I said you'. این فعل به حرف اضافه 'to' نیاز دارد که قابل حذف شدن نیست. برای این منظور بایستی فعل جمله را تغییر داد که در این مورد خواهیم داشت: ' I told you yesterday'

برخی فعل های فارسی داستان مشابهی دارند. پس از برخی کلمات نمی توان "را" اضافه کرد، هرچند که می دانیم نقش مفعول در جمله را دارد. این امر وابسته به ماهیت آن فعل است، نه مفعول. اما در حال حاضر، نیازی به نگرانی در این مورد نمی باشد. حتی بنده به عنوان یک فارسی زبان که به شما آموزش می دهم از تمامی فعل های اینچنینی آگاهی ندارم و نیازی نمی بینم که ذهن شما را با دسته ایی از کلمات، قواعد، و غیره پر کنم. در عوض، بهتر است سعی کنید کلمات را در جمله های خود به کار ببرید و سپس ساختار جمله را با حذف کردن یا افزودن عناصر تصحیح کنید که امری معقولانه بنظر می رسد. و از به خاطر سپردن کلماتی که خودتان در جمله ها استفاده نکرده اید بپرهیزید. منظور من اینست که زمینه و متن بایستی اولویت اول در انتخاب کلمات قرار گیرد. بخاطر دارم زمانی که دانش آموز دبیرستانی بودم، معلم انگلیسی بسیار فعالی داشتیم اما به عقیده من در آموزش قواعد تا حدی اشتباه می کرد. او بسیار تلاش می کرد که قواعد را مورد به مورد به ما آموزش دهد و ما بنویسیم. شاید باورنکنید که من حدود 2 صفحه قواعد برای استفاده از کلمه 'the' حفظ کرده بودم! سرجمع بیشتر از 100 صفحه قواعد و ساختار را به ذهن سپرده بودم! و مطمئن بودم که در امتحان نمره بالایی کسب می کنم. می دانید چه اتفاقی افتاد؟ در امتحان مردود شدم! لطفا به من نخندید، واقعا در آزمون زبان انگلیسی مردود شدم! هیچگاه قادر به استفاده از آن قواعد در آزمون واقعی نبودم! امروزه حتی یک مورد را به خاطر نمی آورم. روش امروزی من استفاده از یک کلمه در جمله و سپس بررسی روش های تغییر آن و پیداکردن قاعده ایی مناسب است. متن و زمینه جمله بزرگترین معلم من است.

لطفا به خاطر داشته باشید که هدف من نادیده گرفتن تلاش های معلمانی که به آن ها مدیون هستم، نیست. بلکه تنها اذعان این نکته است که قواعد را می توانید از متن به راحتی پی ببرید بدون اینکه حفظ کرده باشید.

4. چطور می توان "یک" را در جمله های فارسی به کار برد؟ به عنوان مثال: I was a student

همانطور که مستحضرید، "a" در جملات معانی و کاربرد های مختلفی دارد. گاهی اوقات به کلمه "یک" و گاهی دلالت بر چیزی دارد که برای ما شناخته شده نیست. در انگلیسی، "a" یا "an" را قبل از اسم مفرد قابل شمارش استفاده می کنیم، مانند ' a student'، 'a book'، 'an apple'، و غیره. مجاز به بیان جمله 'I was student' نیستیم، بلکه بایستی بگوییم 'I was s student'. این طبیعت زبان انگلیسی است. اما معنی این جمله "من یک دانش آموز بودم و دوتا نبودم" نیست، درست است؟ در نتیجه این کلمه "a" نباید در فارسی "یک" ترجمه شود، چرا که همه می دانند شما می توانید یک دانش آموز باشید و دو تا نیستید! بنابراین می توانید فقط بگویید  /mæn da:nesh a:mu:z bu:dæm/ و جمله  /mæn yek da:nesh a:mu:z bu:dæm/ را به کار نبرید.

با این وجود، 'a' در جمله زیر در زبان فارسی دو معادل دارد که هردو قابل پذیرش هستند.

 /mæn yek keta:b khæridæm/ یا   /mæn keta:bi khæridæm/. مورد اول بیشتر در مکالمات روزمره و جمله دوم در نوشتار استفاده می شود. شما هر دو مورد را می توانید در جملات استفاده کنید. کابرد های دیگری نیز وجود دارد که توضیح آن ها در اینجا باعث ایجاد سردرگمی خواهد شد. پس در اینجا به استفاده از هرکدام از جملات  /mæn yek keta:b khæridæm/ یا   /mæn keta:bi khæridæm/ مختار هستید.

در حقیقت این سوال جای بحث بیشتری دارد اما در حال حاضر به آن نیازی نداریم. ابتدا به موارد مهمتر می پردازیم.

بسیار خوب، حال بیایید درس امروز را بررسی کنیم.

قبلا اعداد از یک تا بیست را آموزش داده ایم. همانطور که پیش تر گفته شد، دشوارترین بخش یادگیری اعداد همین موارد بوده است. قبل از شروع، اجازه بدهید اعداد زیر را بررسی کنیم.

20 =  /bist/.

30= /:si/

40 =  /che hel/

50=  /pænja:h/

60= /shæst/

70 =  /hæfta:d/

80 =  /hæshta:d/

90 =  /nævæd/

100 =  /sæd/

مشکلی نیست؟ بسیار عالی!

حال می خواهیم اعداد زیر را یاد بگیریم.

21

22

23

و به همین ترتیب.

بهترین روش و توضیح برای یادگیری به شرح زیر است:

عدد اصلی + اُ + یکی از 10 عدد اولیه. از این قاعده نترسید!

بیایید امتحان و بررسی کنیم.

21 =  /bist-o- yek/

22 =  /bist-o- do/

23 =  /bist-o- seh/

24 =  /bist-o- chæha:r/

شما ادامه دهید!

30 = /:si/

31 =  /si: -o- yek/

32 =  /si: -o- do/

33 =  /si:-o- seh/

شما ادامه دهید!

40 =  /che hel/

41 =  /che hel-o- yek/

42 =  /che hel-o- d-/

ادامه دهید!

50 =  /pænja:h/

51 =  /pænja:h-o- yek/

52 =  /pænja:h-o-do/

ادامه دهید!

60 = /shæst/

61 =  /shæst-o- yek/.

62 =  /shæst-o- do/

ادامه دهید!

70 =  /hæfta:d/

71 =  /hæfta:d-o- yek/

72 =  /hæfta:d-o- do/

ادامه دهید!

80 =  /hæshta:d/

81 =  /hæshta:d-o- yek/

82 =  /hæshta:d-o- do/

ادامه دهید!

90 =  /nævæd/

91 =  /nævæd-o- yek/

92 =  /nævæd-o- do/.

ادامه دهید!

100 =  /sæd/

101 =  /sæd-o- yek/

102 =  /sæd-o- do/

ادامه دهید!

بسیار خوب، در اینجا به پایان درست  /bist-o- yek/ می رسیم. امیدوارم از مطالب لذت برده باشید.

هفته آینده شما را خواهم دید.

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس شصت و یک فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده
درس شصت و یک فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس هفتاد وهشتم فارسی – تمرینات بیشتر
درس هفتاد وهشتم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس چهل و سوم فارسی - جملات بیشتر در زمان های مختلف فعل
درس چهل و سوم فارسی - جملات بیشتر در زمان های مختلف فعل

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، به ...