درس شصت و نهم فارسی – زمان حال استمرار

  • اشتراک گذاری
درس شصت و نهم فارسی – زمان حال استمرار

درس شصت و نهم فارسی – زمان حال استمرار

۱۰ فوریهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
3259

سلام، خوش آمدید!

آزمون:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

To receive
To turn on
To turn off
To resign

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

513-313-505-105-503-53-13

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

To say <= /goftæn/< == 

Award <= /ja:yezeh/ < == 

Driver <= /ra:nændeh/ < == 

 

Taxi <= /ta:ksi/ < == 

درود بر همگی،

امیدوارم مطالعات فارسی و همچنین زندگی روزمره خود را به خوبی سپری کنید.

امروز قصد داریم زمان جدیدی از فعل را بررسی کنیم. حدس می زنید کدام زمان؟

درس امروز در مورد زمان حال استمراری است. به مثال زیر دقت کنید:

A – I am going.

همانطور که ملاحظه می کنید، از فعل to be به همراه شکل ing فعل در زبان انگلیسی استفاده می کنیم. به عبارت دیگر، ساختار فاعل+ am/is/are+ فعل+ ing به کار رفته است.

حال به مثال زیر دقت کنید:

B – I am a teacher (بر خلاف جمله قبلی، زمان این جمله حال ساده است)

در این دو جمله، از I am با دو کاربرد مختلف استفاده شده است. در جمله B، "am" نقش عمده را ایفا می کند، که فعل اصلی جمله است. اما، در جمله A، "am"، در واقع به ما کمک می کند کار خاصی را در زمانی مشخص انجام دهیم. در واقع، "am" فعل کمکی جمله است.

بصورت خلاصه، در جمله اول "I am" معنی "I am doing something" را دارد! درست است؟

در زبان فارسی نیز، به فعل کمکی نیاز داریم.

در زبان فارسی به جای گفتن " I am doing"، بایستی بگوییم "I have going" ! بدین معنی که برای "to be" بایستی از "to have" استفاده کنیم. جالب است؟ بسیار خوب!

قبلا معادل فارسی " to have" را یاد گرفته ایم. بیایید دوباره آن را بررسی کنیم:

I have = /mæn da:ræm/, or simply  /da:ræm/.

You have =  /da:ri/.

He/she/it has =   /da:ræd/.

We have =  /da:rim/.

You have =   /da:rid/.

They have =   /da:rænd/.

 

ساده است، اینطور نیست؟

تا اینجا این مورد را در زبان فارسی داریم:

I am = I have

حال به سراغ فعل دوم می رویم. فعل دوم (در این زمان و در این شرایط) بایستی به روش مشابه زمان حال ساده مورد استفاده قرار گیرد.

در زمان حال ساده، I go =   /mæn mirævæm/. به خاطر می آورید؟ اگر اینطور نیست لطفا درس های قبلی را مجددا مرور کنید.

پس بنظر می رسد مشکل حل شده باشد!

I am going =   /mæn da:ræm mirævæm/

و یا بصورت خلاصه:

   /da:ræm mirævæm/.

You are going =   /da:ri mirævi/.

He/she/it is going =   /da:ræd mirævæd/.

We are going =  /da:rim mirævim/.

You are going =   /da:rid mirævid/.

They are going =   /da:rænd mirævænd/.

 

آیا دشوار است؟

بیایید مثال دیگری را بررسی کنیم.

I am writing

I am = I have   /mæn da:ræm/

I write =   /mæn minevisæm/.

I am writing =   /mæn da:ræm minevisæm/.

یا

 /da:ræm minevisæm/.

You are writing =   /da:ri minevisi/.

He/she/it is writing =   /da:ræd minevisæd/.

We are writing =  /da:rim minevisim/.

You are writing =   /da:rid minevisid/.

They are writing =  /da:rænd minevisænd/.

 

ابهامی وجود دارد؟ مجددا درس را مرور کنید، البته با صبر و حوصله بیشتر!

حال اجازه دهید سوال از شما بپرسم.

جمله زیر را چطور بازگردانی می کنید؟

My friend is writing (10 ثانیه زمان دارید!)

بسیار عالی!

اجازه دهید توضیح دهم:

My friend = he or she

در نتیجه،

my friend is writing = he or she is writing.

متوجه شدید؟

خوب است!

امیدوارم از این درس لذت برده باشید.

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس شصت و هشتم فارسی – تمرینات بیشتر
درس شصت و هشتم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس دوم فارسی – صداهای کشیده
درس دوم فارسی – صداهای کشیده

الفبای فارسی و حروف صدادار کشیده در درس دوم، در مورد حروف صدادار ...

درس سی و یکم فارسی - منفی در زمان ماضی نقلی
درس سی و یکم فارسی - منفی در زمان ماضی نقلی

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ ابتدا از تمامی ...