درس 2: حروف صدادار کشیده در فارسی

  • اشتراک گذاری

درس 2: حروف صدادار کشیده در فارسی

۲۵ آوریل ۲۰۱۹ م. - درس های جدید
2847

حروف صدادار کشيده

در زبان فارسي سه حرف صدادار کشيده وجود دارد: آ، ايي، او

آ مانند کلمه father

 

 

ايي مانند کلمه tea

 

 

او مانند کلمه zoo

 

 

برخلاف حروف صدادار کوتاه فارسي، حروف صدادار کشيده با حروف نشان داده مي شوند. با توجه به مکان خود در جمله و اينکه به حروف اطراف بچسبد يا نه، مي تواند شکل هاي مختلفي به خود گيرد. در جدول زير شکل اين حروف صدادار کشيده در مکان هاي مختلف در جمله نشان داده شده است:

 

Long Vowels Initial Medial Final Joined Final Disjoined
â a a
i
u

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (1)

alim

با درود در نوشته شما یک ایراد وجود دارد شما حروف صدا دار ساده فارسی را ، حروف صدار دار کشیده نامیده اید . این درست نیست یک مثال میزنم تا متوجه بشید : واژه "باران " را جند بار آوایش کنید میبینید الف اول کشیده تر و الف دوم بصورت ساده آوایش می کنید .چند مثال دیگر : الف در "مار" کشیده است و در "باک" الف ساده . در واژه "جوجه" او صدای ساده است در واژه " بور " او کشیده است. ما در فارسی 6 حرف صدار دار ساده ( -َ / -ِ / -ُ / آ / ای / او ) و 6 حرف صدا دار کشیده داریم که همان حروف ساده هستند که کشیده تر آوایش میشوند .

ممکن است دوست داشته باشيد

درس سی و ششم فارسی - کدام زبان فارسی؟ روز های هفته
درس سی و ششم فارسی - کدام زبان فارسی؟ روز های هفته

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ امروز قبل از شر ...

درس دوم فارسی – صداهای کشیده
درس دوم فارسی – صداهای کشیده

الفبای فارسی و حروف صدادار کشیده در درس دوم، در مورد حروف صدادار ...

درس چهل و نهم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش دوم
درس چهل و نهم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش دوم

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از هرچیز اج ...