روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

  • اشتراک گذاری
روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

۱۴ مهٔ ۲۰۱۹ - اخبار
1435

 

روز بزرگداشت فردوسی

25 اردیبهشت به عنوان یک رویداد فرهنگی عمده برای ایرانیان به حساب می آید که این روز به بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی اختصاص یافته است.

حکیم ابوالقاسم فردوسی (۳۲۹ تا ۴۱۶ هجری قمری)، خالق اثر حماسی "شاهنامه" بوده که بزرگترین مجموعه شعر حماسی سروده شده توسط یک فرد در جهان به حساب می آید و یکی از تاثیر گذارترین شخصیت های ادبیات فارسی است.

این مجموعه به زنده نگه داشتن زبان و تاریخ و فرهنگ فارسی ادامه می دهد و روح تازه ایی را در زبان و فرهنگ فارسی دمیده است و به همین دلیل به عنوان شاعر ملی ایران از او یاد می شود.

تلاش های فردوسی بیشترین تاثیر را در زبان فارسی داشته است. "شاهنامه" تنها اثر باقی مانده اصیل و موثق از وی می باشد و حماسه ملی مردم ایران به حساب می آید که تاریخ ایران از زمان باستان تا حمله اعراب در قرن 7 هجری را به تصویر می کشد.

وی سه دهه از عمر خود را به نوشتن شاهنامه اختصاص داد. این زمان، دو برابر مدت زمان سپری شده برای خلق هر دو اثر ایلیاد و ادیسه هومر است. این کتاب که به توصیف شاهان ایرانی می پردازد، تماما به زبان فارسی نگارش یافته و نقش حیاتی در زنده نگه داشتن این زبان و پیشرفت ادبیات فارسی ایفا کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس هفتادم فارسی – تمرینات بیشتر
درس هفتادم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس شصت و چهارم فارسی – تمرینات بیشتر
درس شصت و چهارم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید!   درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس پنجاه و ششم فارسی - ساخت جملات در زمان حال ساده
درس پنجاه و ششم فارسی - ساخت جملات در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: