درس 17: حرف صامت و

  • اشتراک گذاری

درس 17: حرف صامت و

۴ مهٔ ۲۰۱۹ - درس های جدید
1986

درس 17: حرف صامت 

 این حرف می تواند معادل مناسبی برای حرف ‘V’ در زبان انگلیسی باشد اما گاهی اوقات کاربرد متفاوتی دارد. به عنوان مثال، گاهی اوقات بصورت /u:/ در کلمه ‘tool’ خوانده می شود. در این حالت، کاربرد متفاوتی با ‘V’ زبان انگلیسی دارد. در این مورد در بخش های مناسب بعدی صحبت خواهیم کرد. این حرف /va:v/ خوانده می شود.

برای شنیدن تلفظ کلیک کنید.

این حرف تنها یک شکل دارد.

در زمان ادغام بصورت های خوانده می شود.

برای شنیدن تلفظ کلیک کنید.

نکته:همانطور که ملاحظه کردید در زمان ترکیب این حرف با مصوت بلند /u:/ به هر دو صورت  /vu:/ و /u:/ خوانده می شود. بستگی به کلمات مختلف دارد. تنها در چند کلمه محدود این حرف بصورت /vu:/ تلفظ می شود و در بسیاری موارد به شکل /u:/ خوانده خواهد شد. در آینده با این مورد بیشتر آشنا خواهید شد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس بیست و سوم فارسی - استفاده از "ی" یا "اِ"،  نحوه استفاده از اسم ها با صفات
درس بیست و سوم فارسی - استفاده از "ی" یا "اِ"، نحوه استفاده از اسم ها با صفات

سلام، خوش آمدید! خداراشکر برای این هفته سوالی نداریم! (صرفا جهت ...

درس سی و چهارم فارسی - چه زمانی و چطور از کلمه "را" با مفعول استفاده کنیم
درس سی و چهارم فارسی - چه زمانی و چطور از کلمه "را" با مفعول استفاده کنیم

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس بیست و هشتم فارسی - زمان ماضی نقلی
درس بیست و هشتم فارسی - زمان ماضی نقلی

سلام، خوش آمدید! سلام به همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، بی ...