درس 21: تشدید

  • اشتراک گذاری

درس 21: تشدید

۴ مهٔ ۲۰۱۹ - درس های جدید
1758

درس 21: تشدید 

به کلمه انگلیسی  ‘attach’ دقت کنید. همانطور که مشاهده می کنید، در این کلمه دو حرف ‘T’ وجود دارد. فرض کنید که این کلمه را بصورت ‘at- tach’ بشکنیم. چیزی که در اینجا یافت می شود توقف زبان بر روی ‘T’ اول و تلفظ ‘T’ دوم می باشد. آن چیزی که در ادبیات فارسی، یا به بیان بهتر آن بخش از ادبیات فارسی که ریشه عربی دارد، از ما خواسته شده تا انجام دهیم عبارت است از: " هرگاه، یک حرف دوبار نوشته شود و حرف اول مکث شده باشد، بایستی حرف اول را حذف کنیم و دومی را با تاکید بیان کنیم". آیا توضیحات واضح است؟ لازم است در اینجا به این موضوع اشاره کنم که این امر در فارسی خیلی رایج نیست اما بهرحال مورد استفاده قرار میگیرد!

این تاکید را " تشدید " می نامند Tashdid /tæshdid/.

برای شنیدن تلفظ کلیک کنید.

معرف این تاکید یا تشدید نمادی است که بر روی‘A’  .میبینید:  

به عنوان مثال 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس هشتم فارسي- حروف ل تا و
درس هشتم فارسي- حروف ل تا و

حروف الفبای فارسی ل تا و سلام به همگی، خوش آمدید! شما در این پس ...

درس هفتادم فارسی – تمرینات بیشتر
درس هفتادم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس شصت و چهارم فارسی – تمرینات بیشتر
درس شصت و چهارم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید!   درود بر همگی، حالتان چطور است؟