درس 5: حروف صامت با پایه د

  • اشتراک گذاری

درس 5: حروف صامت با پایه د

۲ مهٔ ۲۰۱۹ - درس های جدید
3203

درس 5: حروف صامت با پایه 

در این درس، حروص صامت با پایه را بررسی می کنیم.

 

 خوانده می شود/da:ı/.

برای شنیدن کلیک کنید.

 

این حرف تنها یک فرم نوشتاری دارد و وقتی ترکیب می شود این گونه تلفظ می شود:  

برای شنیدن کلیک کنید.

 

Zalخوانده می شود /za:l/. وقتی ترکیب می شود این گونه تلفظ میشود:

برای شنیدن کلیک کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس سی و دوم فارسی -  چطور کلمه "به مدت ... " را در زمان حال کامل به کار ببریم
درس سی و دوم فارسی - چطور کلمه "به مدت ... " را در زمان حال کامل به کار ببریم

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، بی ...

درس پنجاه و چهارم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده
درس پنجاه و چهارم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس بیست و سوم فارسی - استفاده از "ی" یا "اِ"،  نحوه استفاده از اسم ها با صفات
درس بیست و سوم فارسی - استفاده از "ی" یا "اِ"، نحوه استفاده از اسم ها با صفات

سلام، خوش آمدید! خداراشکر برای این هفته سوالی نداریم! (صرفا جهت ...