درس 7: حروف صامت با پایه س

  • اشتراک گذاری

درس 7: حروف صامت با پایه س

۴ مهٔ ۲۰۱۹ - درس های جدید
1398

درس 7: حروف صامت با پایه 

در این درس دو حرف صامت دیگر با پایه را بررسی می کنیم.

 –  /sin/ خوانده می شود.وقتی ترکیب شود این گونه تلفظ می شود: .

برای شنیدن تلفظ اینجا را کلیک کنید.

نکته:  و    مثل   و  وقتی با حروف صدادار ترکیب می شود، تلفظ یکسان دارند. در این مواقع می گوییم تلفظ یکسان ولی عملکرد متفاوت دارند. نیازنیست مانند حروفی که در ابتدا گفته شد این تفاوت ها را یاد بگیرید.

برای شنیدن تلفظ اینجا را کلیک کنید.

 – ، خوانده می شود.

برای شنیدن تلفظ اینجا را کلیک کنید.

وقتی ترکیب می شود تلفظ آن این گونه است:

برای شنیدن تلفظ اینجا را کلیک کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس شصت و ششم فارسی – تمرینات بیشتر
درس شصت و ششم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

دزس چهلم فارسی - منفی در زمان آینده ساده
دزس چهلم فارسی - منفی در زمان آینده ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس بیست و هشتم فارسی - زمان ماضی نقلی
درس بیست و هشتم فارسی - زمان ماضی نقلی

سلام، خوش آمدید! سلام به همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، بی ...