درس 1: حروف صدادار کوتاه در فارسی

  • اشتراک گذاری

درس 1: حروف صدادار کوتاه در فارسی

۲۵ آوریل ۲۰۱۹ - درس های جدید
1824

حروف صدادار کوتاه

در زبان فارسی سه حرف صدادار کوتاه وجود دارد:/a, e, o/. این موارد با حروف الفبا نشان داده نمی شود؛ بلکه با استفاده از نمادهای خاصی که به آن ها "آوانما" می گوییم مشخص می گردد.

 

-َ معادل صدای /a/ ؛

 

 

-ِ معادل صدای /e/ ؛

 

 

-ُ معادل صدای /o/ ؛

 

 

آوانماهای حروف صدادار کوتاه بصورت مستقل قابل نمایش نیستند؛ بلکه به یک پایه نیاز دارند - که یکی از حروف الفبا است (X می تواند هر حرفی از الفبا باشد)

xَ    xِ    xُ

  • هنگامی که کلمه ایی با یکی از آن ها شروع شود، حرف پایه همیشه اولین حرف الفبای فارسی، یعنی "الف" خواهد بود. (فراموش نکنید که زبان فارسی از راست به چپ نوشته می شود):

اسب

/asb/ = horse

 

 

اسم

/esm/ = name

 

 

اتو

/otu/ = electric iron

 

 

  • هنگامی که حروف صدادار کوتاه در وسط کلمه ظاهر شود، با حرف صامتی که قبل از آن می آید حمل می شوند:

دَست

/dast/ 'hand'

دِل

/del/ 'stomach'

دُم

/dom/ 'tail'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس هفتاد ونهم فارسی – تمرینات بیشتر
درس هفتاد ونهم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس چهل و پنجم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید
درس چهل و پنجم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس چهل و دوم فارسی - جمله پرسشی در زمان آینده ساده
درس چهل و دوم فارسی - جمله پرسشی در زمان آینده ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: