درس 16: حرف صامت ن

  • اشتراک گذاری

درس 16: حرف صامت ن

۴ مهٔ ۲۰۱۹ - درس های جدید
820

درس 16: حرف صامت 

 

 این حرف بزرگ  ‘N’  در فارسی می باشد. تلفظ آن بصورت /nu:n/ مانند کلمه ‘noon’ در انگلیسی است.

برای شنیدن تلفظ کلیک کنید.

شکل کوچک آن   /nu:n/ می باشد.

در حالت ادغام با مصوت بصورت در خواهد آمد.

برای شنیدن تلفظ کلیک کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس پنجاهم فارسی - زمان ماضی بعید منفی
درس پنجاهم فارسی - زمان ماضی بعید منفی

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ امروز قصد داریم ...

درس سی و دوم فارسی -  چطور کلمه "به مدت ... " را در زمان حال کامل به کار ببریم
درس سی و دوم فارسی - چطور کلمه "به مدت ... " را در زمان حال کامل به کار ببریم

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، بی ...

درس چهل و سوم فارسی - جملات بیشتر در زمان های مختلف فعل
درس چهل و سوم فارسی - جملات بیشتر در زمان های مختلف فعل

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، به ...