درس 18: حرف صامت ه

  • اشتراک گذاری

درس 18: حرف صامت ه

۴ مهٔ ۲۰۱۹ - درس های جدید
1119

درس 18: حرف صامت 

 

 این حرف بزرگ ‘H’ در زبان فارسی است. تلفط آن بصورت /he/ در کلمه heمی باشد.

برای شنیدن تلفظ کلیک کنید.

این حرف تنها در انتهای کلمات  و بصورت جدا از سایر حروف آورده می شود. مانند کلمه : 

این حرف، 3 شکل حروف کوچک  دارد.این شکل نوشتاری در ابتدای کلمات ظاهر شده و به حرف بعدی متصل می شود. مانند کلمه : 

گاهی اوقات بین دو حرف نشسته و هر دوی آن ها را به هم متصل می کند. در این حالت با شکلمانند کلمه مواجه می شوید.

حالت سوم زمانی است که در انتهای کلمات ظاهر شده و به حروف قبلی می چسبد. در این حالت بصورتظاهر می شود.

در هنگام ترکیب با حروف صدا دار بصورتخوانده می شود.

برای شنیدن تلفظ کلیک کنید.

نکته: همانطور که مشاهده می کنید، دو حرف  و در هنگام ترکیب با مصوت ها، تلفظ یکسانی خواهند داشت.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس شصتم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده
درس شصتم فارسی - جملات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس دوازدهم فارسی - فعل های چند بخشی فارسی در زمان گذشته ساده
درس دوازدهم فارسی - فعل های چند بخشی فارسی در زمان گذشته ساده

فعل های چند بخشی فارسی در زمان گذشته ساده فعل های چندبخشی فارسی ...