درس 6: حروف صامت با پایه ر

  • اشتراک گذاری

درس 6: حروف صامت با پایه ر

۴ مهٔ ۲۰۱۹ - درس های جدید
2523

درس 6: حروف صامت با پایه ر

دو حرف صامت دیگر با پایه "ر" در این درس بررسی می شود.

, مانند /re/ در rent خوانده می شود. این حرف تنها یک فرم دارد و وقتی ترکیب می شود این گونه تلفظ می شود:

برای شنیدن تلفظ، کلیک کنید.

, مانند  / ze/. /z/  در zebra و e در set خوانده می شود. این حرف هم تنها یک شکل نوشتاری دارد و وقتی ترکیب می شود اینگونه تلفظ می شود:

برای شنیدن تلفظ، کلیک کنید.

نکته: همانطور که متوجه شدید، دو حرف« ذ» و« ز» وقتی با حروف صدادار ترکیب می شوند یکجور تلفظ می شود. به بیان دیگر، این دوحرف تلفظ یکسان و کاربرد متفاوت دارند. در بعضی کلمات باید از «ز» استفاده کنیم و در بعضی دیگر از «ذ».

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس پنجاه و ششم فارسی - ساخت جملات در زمان حال ساده
درس پنجاه و ششم فارسی - ساخت جملات در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس هفتاد و چهارم فارسی – تمرینات بیشتر
درس هفتاد و چهارم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10
درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10

سلام. خوش آمدید! آیا بخاطر دارید در مورد ساخت فعل در زمان گذشته ...