جاذبه گردشگری میدان نقش جهان اصفهان

جاذبه های توریستی شهر اصفهان - میدان نقش جهانمیدان نقش جهان (میدان امام) توسط شاه عباس اول در ابتدای قرن 16 ساخته شده و هر 4 ضلع آن هم مرز شده با ساختمان های تاریخی که توسط گذرگاه های دو مسیره به هم مرتبط شده است.

این مکان یکی از مشهور ترین جاذبه های توریسیتی اصفهان می باشد. این مکان 160 مترعرض و 508 متر طول دارد (مساحت 89600 متر مربع) اطراف این میدان را ساختمان هایی از زمان صفویه پر کرده است. مسجد شاه در ضلع جنوبی آن و سمت غرب عمارت عالی قاپو قرار دارد. مسجد شیخ لطف الله در سمت شرق و دروازه قیصریه که ورودی بازار اصفهان است ضلع شمالی را پوشش می دهد.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments