جاذبه گردشگری پل خواجو اصفهان

جاذبه های توریستی شهر اصفهان - پل خواجوپل خواجو، که به عقیده برخی زیباترین پل اصفهان است، توسط شاه عباس دوم در حدود سال 1650 ساخته شد. این پل نیز به عنوان سد کاربرد داشته و مکان ملاقاتی برای مردم است. طول 110 متری این سازه، دو سطح دالان با ردیف خانه های به هم پیوسته دارد که طبقه پایین دربرگیرنده سد های متحرکی برای تنظیم جهت جریان آب می باشد. اگر با دقت نگاه کنید هنوز هم می توان نقاشی و کاشی کاری های اصلی و باقی مانده نشیمنگاه های سنگی مختص شاه عباس دوم برای مشاهده و تحسین این منظره را یافت. در مرکز آن، عمارتی اختصاصی برای وی ساخته شده بود.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments