جاذبه گردشگری مسجد جامع اصفهان

جاذبه های توریستی شهر اصفهان - مسجد جامع



مسجد جامع اصفهان موزه ایی از معماری اسلامی و همچنین کماکان یک مسجد فعال می باشد. در عرض چند ساعت قادر خواهید بود 800 سال طراحی اسلامی را مشاهده و با هر نمونه نزدیک به اوج زمان خود مقایسه کنید. طیف مکان های دیدنی در این مسجد بسیار گیج کننده است. از ظرافت هندسی دوره سلجوقی و مغول ها تا اصلاحات سبک باروک صفویه. در بیش از 20000متر مربع فضا، این بنا نه تنها جاذبه ایی توریستی بلکه بزرگترین مسجد ایران نیز می باشد. این مکان قدیمی ترین عمارت از نوع مسجد در ایران و نمونه ایی از طراحی های بعدی مساجد در آسیای میانه است.

این مجتمع بیش از 20000 متر مربع مساحت دارد و همچنین اولین ساختمان اسلامی بوده که طرح ایوان چهار حیاطی قصر های ساسانی را با معماری اسلامی تلفیق کرده است. گنبد های دو لایه آن نشان دهنده نوعی نوآوری معماری بوده که الهام بخش سازندگان این منطقه قرار گرفته است. سازه همچنین دربرگیرنده جزئیات تزئینی چشمگیری بوده که نمایانگر پیشرفت های سبکی در طی هزارسال هنر اسلامی می باشد.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments