درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10

  • اشتراک گذاری
درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10

درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10

۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ م. - دروس آموزش زبان فارسی
1283

سلام. خوش آمدید!

آیا بخاطر دارید در مورد ساخت فعل در زمان گذشته ساده چه مطالبی را به شما گفتم؟ خوب است! همانطور که به یاد می آورید، در صورتی که از انتهای مصدر فعلی  را حذف کنیم،

فعل گذشته ساده به دست می آید. اما متاسفانه نکته بسیار مهمی از قلم افتاده است! می خواهید بدانید؟ بسیار خوب. من فراموش کردم بگویم آن حرف  را دور نیندازید!! در ایتجا به آن نیاز داریم!

ما ار قبل معادل فارسی جمله my brother sold this car را تمرین کرده ایم. به یاد دارید؟ بسیار خوب. امروز قصد داریم جمله my brother didn't sell this car را معنی کنیم.

درست است! ما قصد داریم جمله ایی منفی در گذشته ساده ایجاد کنیم. به همین دلیل است که مجددا به  /nu:n/ نیاز داریم. اگر حرف  با صدای /næ/ در ابتدای فعل آورده شود، آن فعل یا جمله منفی شده است. ملاحظه می کنید که زبان فارسی چقدر ساده است؟

 را از انتهای یک مصدر حذف کنید تا فعل گذشته ساده بدست آید.  را با تلفظ /næ/ در ابتدای همان فعل بیاورید تا منفی شود.

مثال:

He/She went=  /u: ræft/

He/She didn’t go =  /u: næræft/

حال بیایید یک بار دیگر به جمله بالا بازگردیم. 

My brother sold this car =  /bæra:dæræm in ma:shin ra: foru:kht/

My brother didn’t sell this car =  /bæra:dæræm in ma:shin ra: næforu:kht/

حال این مورد را امتحان کنید:

She found her book yesterday =  /u: keta:bæsh ra: diru:z peida: kærd/

She didn’t find her book yesterday =  /u: keta:bæsh ra: diru:z peida: nækærd/

نکته: من مطمئن هستم همه بخاطر دارید در مورد فعل های چند بخشی در فارسی چه چیزی به شما گفتم. در فعل های چند بخشی، قسمت دوم فعل دستخوش تغییرات می شود. درست می گویم؟ مانند آن چه در بالا مشاهده می شود: to find یعنی /peida: kærdæn/. با بخش اول که / :peida/ می باشد کاری نداریم. به خاطر می آورید؟ عالی است!

فکر میکنم زمان مناسبی برای شروع یادگیری اعداد در زبان فارسی است. قبل از این کار، اجازه دهید موضوعی را بازگو کنم. سخت ترین بخش یادگیری اعداد، ابتدای آن است. اگر اعداد 1 تا 20 را به درستی فرا گیریم، با بقیه موارد مشکلی نخواهیم داشت. بنابراین سعی کنید به 20 عدد اول مسلط شوید و مشکل دیگری نخواهید داشت.

آماده اید؟

One=  /yek/.
Two=  /do/.
Three =  /seh/.
Four=  /chæha:r/.
Five =  /pænj/.
Six =  /shesh/.
Seven =  /hæft/.
Eight =  /hæsht/.
Nine =  /noh/.
Ten =  /dæh/.

بسیار خوب. این تمام موارد مورد نیاز برای امروز است.

در اینجا به انتهای درس 18 می رسیم. امیدوارم از آن لذت برده باشید.


بدون نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ممکن است دوست داشته باشيد

درس شصت و ششم فارسی – تمرینات بیشتر
درس شصت و ششم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس سی و نهم فارسی، جمله های بیشتر در زمان آینده ساده
درس سی و نهم فارسی، جمله های بیشتر در زمان آینده ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ امروز درس جدیدی ...

درس سیزدهم فارسی - آغاز جمله سازی در زمان گذشته ساده
درس سیزدهم فارسی - آغاز جمله سازی در زمان گذشته ساده

سلام به همگی، خوش آمدید! امیدوارم همه شما درس ها را صبورانه و قد ...