دروس

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ ابتدا از تمامی شما عزیزان برای ارسال پیام های فوق العاده و پیشنهادات و حمایت های شما قدردانی می کنم.

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، بیایید یکی از سوالات شما عزیزان را بررسی کنیم.

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ در طی دو هفته گذشته، پبام های متعددی از دوستان شما دریافت کرده ام و از همه بخاطر ارتباط با من و استفاده از این دروس تشکر می ک ...

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ امروز قبل از شروع، قصد دارم پیامی که این هفته دریافت کرده ام را بررسی کنم.

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ امروز درس جدیدی نداریم. در عوض، کلمات بیشتری برای تمرین در زمان آینده ساده خواهیم داشت. 

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، به یکی از سوال های دریافت شده پاسخ می دهیم.

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ امیدوارم همه شما از دروس لذت ببرید و پیشرقت خوبی داشته باشید. مطابق با روال بسیاری از هفته های گذشته، ابتدا با کوییز آغاز می ...

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از هرچیز اجازه دهید به سوالی که از شما دریافت کرده ایم بپردازیم. سوال:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از هرچیز اجازه دهید به سوالی که از شما دریافت کرده ایم بپردازیم. سوال:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ امروز قصد داریم حالت منفی جملات در زمان ماضی بعید را بررسی کنیم. امیدوارم این مبحث در دو جلسه به اتمام برسد و پس از آن، زمان ...

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

ادامه مطلب