زمان ها

انتخاب دسته بندی
از
به

When did you get here?

[key residi injâ?]

کی رسیدی اینجا؟

کی رسیدی اینجا؟
زمان ها

Phrases List: زمان ها

عنوان تلفظ
کی رسیدی اینجا؟ When did you get here? key residi injâ?
امروز Today emruz
دیروز Yesterday diruz
دو روز پیش Two days ago do ruz piš
چند روز می مونی؟ How long are you staying for? cand ruz mimuni?
فردا برمیگردم I'm leaving tomorrow fardâ barmigardam
پس فردا برمیگردم I'll be leaving the day after tomorrow pasfardâ barmigardam
سه روز دیگه برمیگردم I'll be leaving in three days se ruz dige barmigardam
دوشنبه Monday došambe
سه شنبه Tuesday sešambe
چهارشنبه Wednesday câhâršambe
پنج شنبه Thursday panjšambe
جمعه Friday jome
شنبه Saturday šambe
یکشنبه Sunday yekšambe
ژانویه January žânviyeh
فوریه February fevriyeh
مارس March mârs
آوریل April âvril
مه May me
ژوئن June žuan
ژوئیه July žuiye
اوت August ut
سپتامبر September septâmbr
اکتبر October octobr
نوامبر November novâmbr
دسامبر December desâmbr
ساعت چند راه می افتی؟ What time are you leaving at? sâ'at cand râh miofti?
صبح ساعت هشت Morning, at eight o'clock sobh sâ'at hašt
صبح ساعت هشت و ربع Morning, at a quarter past 8 sobh sâ'at hašto rob
صبح ساعت هشت و نیم Morning, at half past 8 sobh sâ'at hašto nim
صبح ساعت هشت و سی دقیقه - اصطلاح رسمی تر Morning, at half past 8 - a more formal Persian equivalent sobh sâ'at hašto si daqiqe
صبح ساعت یه ربع به نه Morning, at a quarter to nine sobh sâ'at ye rob be noh
صبح ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه - اصطلاح رسمی تر Morning, at a quarter to nine - a more formal Persian equivalent sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
عصر ساعت شش Evening, at 6pm asr sâ'at šiš
شش - اصطلاح رسمی تر Evening, at 6pm - a more formal Persian expression šeš
دیرم شده I am late diram šode